Kde se berou špatní manažeři?

Jako personalisté jste již jistě mnohokrát slyšeli stížnosti zaměstnanců na to, jak jsou jejich manažeři špatní. Neumějí delegovat, nepředávají zpětnou vazbu, chtějí od svých podřízených nereálné věci... Jsou to ale jen plané nářky, nebo vážné varovné signály? Proč je ve firmách tolik špatných manažerů? Nad touto otázkou se nedávno zamyslela autorka populárního manažerského blogu na serveru US News Alison Greenová. Upozornila na následující důvody.

1. Povyšování do manažerských rolí na základě výborných pracovních výsledků

Role manažera a specialisty je výrazně odlišná. Specialista, který se má stát manažerem, potřebuje manažerské dovednosti. Práce manažera je velmi náročná a vyžaduje i psychickou odolnost.

2. Nedostatečné nebo žádné školení

Jednodenní nebo dvoudenní školení nových manažerů je málo. Ještě horší bývá naprostá absence školení, kdy je nový manažer takříkajíc hozen do vody, ať plave. Školení by měla být úzce zaměřena na nové manažery a jejich konkrétní úkoly ve firmě, příliš obecná školení nepomáhají.

3. Chyby manažerů jsou více vidět

Když udělá chybu řadový zaměstnanec, všimnou si toho maximálně jeho kolegové a často vůbec nikdo. Někdy to zaregistruje i jeho nadřízený, ale dále už to většinou nejde. U manažera je to něco jiného – vidí ho všichni jeho podřízení.

4. Nadřízení manažerů nepoznají špatného manažera

Často panují nejasnosti o tom, co má splňovat dobrý manažer a jak to firma bude měřit. Zde je třeba začít úplně od začátku – od vymezení jasných kritérií úspěchu v manažerské roli.

5. Nadřízení poznají špatné manažery, ale dlouho s tím nic nedělají

Říkají si, že mít špatného manažera je lepší, než nemít žádného. Dlouho přehlížejí chyby špatného a odkládají hledání nového. Výsledkem je tak či tak chybějící schopný člověk.

6. Firmu zajímají jen určité aspekty úspěchu manažera

Příkladem může být manažer, který je dobrý stratég a vydělává firmě peníze, ale neumí řídit lidi. Firma by se neměla soustředit jen na jeho silné stránky. Manažer, který neumí řídit lidi, bude vždy špatný manažer.

Souhlasíte s těmito důvody existence špatných manažerů ve firmách? Přidali byste ještě nějaké další? Co děláte pro to, abyste se těmto problémům vyhnuli u vás ve firmě?

-kk-

Zdroj: U.S. News & World Report - americký web věnovaný vzdělávání, zdraví, financím a kariéře
Zobrazit přehled článků ze zdroje U.S. News & World Report