Kde vzít charisma

Výzkum Harvardské univerzity ukázal, že více než na znalostech a dovednostech závisí úspěch při hledání, získávání a udržování práce na konkrétním lidském projevu a osobnosti. Článek proto nabízí deset rad, jak se stát charismatickou osobností.

- Važte si sami sebe, získejte sebedůvěru. Přemýšlejte, jak jednáte s ostatními a co byste chtěli zlepšit nebo změnit.

- Před každým kontaktem s ostatními si řekněte, čeho chcete dosáhnout. Měli byste vědět, co opravdu chcete.

- Buďte aktivní . Vysvětlete přesně ostatním, v čem a jak Vám mohou pomoci.

- Dodejte ostatním sebevědomí. Jednejte s nimi tak tak, jako by byli významní.

- Osvojte si rozhodné podání ruky. Dívejte se při tom do očí.

- Naslouchejte ostatním. Naslouchejte skutečně pozorně. Základ je zapamatovat si jména nových lidí.

- Neodpovídejte jen slovy . Pracujte s mimikou, postojem, gesty. Usmívejte se, přikyvujte a oslovujte jmény.

- Zajímejte se o druhé. Věnujte více pozornosti ostatním, než sami sobě.

- Používejte zdvořilé lichotky. Lidé je rádi slyší.

- Často se ujišťujte. Shrnujte nebo opakujte obsah toho, co bylo řečeno.

-kk-

Zdroj: CV Online - server společnosti CV-Online s nabídkou zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CV Online