Kdo se špatně zeptá...

Kdo se špatně zeptá…

Manažeři zodpovědní za přijímání nových pracovníků by měli vědět, že nevhodné otázky při pohovoru mohou ublížit jak jim, tak i celé firmě. Otázek vedoucích do soukromí, osobního života nebo stáří by mělo být co nejméně, nejlépe je vůbec neklást.

Doporučuje se zásadně se vyhýbat nevhodným otázkám jako „Kolik dní v minulém roce jste byl nemocný?“, či „Máte nějaké zrakové či sluchové potíže?“. Ženy by se zase naopak mohly cítit diskriminované po otázce jako „Plánujete v budoucnu rodinu?“.

Pro zdárný průběh vstupního rozhovoru je nutná příprava. Voleny mají být spíše otázky, na které není možné odpovědět pouze ANO/NE. Při otevřené otázce typu „Proč opouštíte svého současného zaměstnavatele?“ může potencionální zaměstnanec sdělit pouze to, co sám uzná za vhodné a nebude tak vystaven pro něj nevhodným situacím. Společnosti, které se drží těchto doporučení dosahují zjevně nejlepších výsledků.
-kh-
Zdroj: ZeroRisk-HR - portál americké konzultační společnosti z oblasti HR a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje ZeroRisk-HR