Kdy musí zaměstnavatel vědět o vaší druhé práci

Když dodržujete pracovní čas a plníte vzorně své povinnosti, pak to, že pracujete o víkendu někde jinde, nemusíte oznamovat. Vašeho zaměstnavatele to vůbec nemusí zajímat a ani vám to nemůže zakázat. Váš volný čas totiž patří jen vám a vy si můžete dělat, co chcete. Samozřejmě to platí v případě, když se obě vaše práce liší svým zaměřením. Pokud jsou totiž shodné, může z toho vzniknout dost velký problém.

To, zda svou druhou práci musíte, nebo nemusíte hlásit šéfovi, závisí především na tom, co děláte a co máte napsáno ve své pracovní smlouvě. Pokud je vaše druhá práce úplně jiného charakteru než vaše zaměstnaní na plný úvazek, nemusíte ji hlásit šéfovi, nedochází totiž ke konfliktu zájmů.

Jiné je to v případě, že vykonáváte stejnou práci. Na to potřebujete šéfův souhlas. Ten vám ho dát může i nemusí. Když má pocit, že je to na úkor vaší řádné práce pro něj nebo se dostáváte do konfliktů zájmů, může vám práci zakázat. Vykonávat druhé zaměstnání vám může zaměstnavatel zakázat už v pracovní smlouvě.

-pk-
Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline