Když pohovor sjede do nesprávné koleje

Pohovory, které zabloudí do nepovolených oblastí mohou mít pro potenciálního zaměstnavatele závažné následky. Neúspěšný nebo odmítnutý uchazeč může tvrdit, že byl na základě informací, které byly odhaleny, diskriminován. Ale i vybraný uchazeč, se kterým je později ukončen pracovní poměr, se může odvolat na nekorektní vedení pohovoru.

Školení náborových manažerů

Náboroví manažeři jsou při dodržování pravidel slabým článkem. Často hovoří příliš a kladou uchazečům nevhodné otázky. Nevědí také, jak reagovat na jejich otázky například v oblastech benefitů zdravotní péče pro specifické zdravotní stavy, které mohou vést do nebezpečné konverzační oblasti. Náboroví manažeři by měli být pečlivě proškolováni tak, aby dokázali omezit okruh otázek, které budou klást uchazečům, na témata výlučně spojená s pozicí. Mělo by se také zacházet stejně se všemi uchazeči a měli by dostat zhruba stejné otázky. Pokud je to možné, pohovoru by se mělo účastnit více manažerů.

Eliminace „tlachání“

Do oblasti diskriminujících informací se může náborový manažer dostat, když se bude snažit vyslídit něco o osobních, sociálních nebo interakčních dovednostech uchazeče. Přestože si může takový manažer být vědom témat, kterým by se měl vyhnout, může se stát, že sám uchazeč „otevře dveře“ do problémové oblasti za účelem větší pravděpodobnosti získání místa. Řešením je školit manažery tak, aby dokázali přesměrovat konverzaci do neutrálních oblastí. Když uchazeč zavede konverzaci do potenciálně nepřípustných oblastí, manažeři by měli postupovat následovně:

- musí udržet příjemnou a uvolněnou atmosféru,

- naznačit, že informace, kterou uchazeč poskytl je zajímavá, ale nebude na ni brán zřetel,

- uvolněně nasměrovat hovor do neutrálních vod.

Náboroví manažeři by si neměli nedovolené informace v žádném případě zaznamenávat a neměli by je předávat dál. Cílem je udržet hovor v rámci zaměstnanecké historie uchazeče a v tématech, která souvisí s pozicí.

-av-
Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com