Kladete správné otázky?

Ilustrační snímek

Nedaří se vám přijímat výjimečné talenty? Příčinou může být váš tradiční náborový proces, který není navržen tak, aby je skutečně oslovil. Vzorové odpovědi na tradiční otázky se navíc dají snadno najít na internetu, takže výkony uchazečů u pohovorů často vypovídají spíše o jejich hereckých schopnostech než skutečných předpokladech pro danou práci. Místo lpění na minulosti byste proto měli do náboru zapojit řešení skutečných problémů a dát uchazečům o práci možnost ukázat, čeho chtějí dosáhnout v budoucnosti.

Tvrdí to alespoň světově uznávaný poradce v oblasti HR a současný profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan. Ve svém článku na serveru ere.net představil 12 otázek, které vám při přijímacích pohovorech pomohou odhalit ty nejlepší uchazeče.

I. Otázky zaměřené na řešení skutečných problémů

1. Jak byste popsali problémy a příležitosti spojené a nabízenou prací?

2. Můžete popsat problémy, které mohou nastat v rámci tohoto procesu? (Vyberte pro uchazeče určitý firemní proces).

3. Jak byste řešili tento problém, s nímž se v rámci nabízené práce setkáte? (Vyberte pro uchazeče určitý problém).

II. Otázky zaměřené na odhalení schopnosti uvažovat do budoucna

4. Můžete odhadnout budoucí vývoj práce, kterou vám nabízíme?

5. Můžete odhadnout budoucí vývoj našeho odvětví?

III. Otázky zaměřené na odhalení schopnosti inovovat a učit se

6. Jak chcete dosáhnout toho, abyste se stali neustále se zdokonalujícím odborníkem?

7. Jak se dokážete přizpůsobit situaci, kdy nastane výrazná změna?

8. Jak dokážete inovovat? (U těchto otázek chtějte slyšet co nejvíce konkrétní příklady.)

IV. Otázky zaměřené na pochopení osobností uchazečů

9. Můžete sepsat faktory, podle nichž se budete rozhodovat o přijetí naší pracovní nabídky, a sestavit je podle důležitosti?

10. Můžete sepsat faktory, které vás motivují, a sestavit je podle důležitosti?

11. Jaké nejefektivnější přístupy k řízení vaší osoby nám doporučíte?

12. Můžete sepsat faktory, které vás přivedli k žádosti o práci u nás, a sestavit je podle důležitosti?

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net