Může nezaměstnanost ještě klesat?

Uchazeči na českém trhu práce zažívají příznivé časy. Firmy se předhánějí v tom, jak je motivovat, aby šli pracovat právě k nim. Nabízejí náborové příspěvky, vyšší platy a celou škálu nefinančních benefitů, mezi nimiž nechybí výhodné tarify pro soukromé telefonování, příspěvky na sport nebo firemní školky.

Zatímco v červnu 2010 připadalo na jedno volné místo v Česku 15 uchazečů, dnes jsou to necelí dva uchazeči. Dosáhla už Česká republika úrovně plné zaměstnanosti nebo se nezaměstnanost může ještě snižovat?

Ilustrační snímek

Tuto otázku si položil Český statistický úřad v pravidelné čtvrtletní analýze k výsledkům Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) z 2. čtvrtletí 2017.

Výsledky VŠPS z 2. čtvrtletí 2017 naznačují, že se česká ekonomika dostala na úroveň plné zaměstnanosti.

Tím rozumíme stav, kdy chybí rezervoár volné pracovní síly v tuzemsku, kterou by podniky mohly využít při expanzi. Nezbývá jim než zvyšovat úroveň mezd, a přetahovat tak pracovní sílu od konkurence. Pracovníci mají stále lepší možnosti změnit zaměstnání a nalézt lepší finanční ohodnocení,“ vysvětlují autoři analýzy Květa Odehnalová a Dalibor Holý.

Podle Eurostatu je míra zaměstnanosti v produktivním věku 20–64 let v České republice pátá nejvyšší v EU. Zatímco v zaměstnanosti mužů je ČR s přehledem nejlepší v EU, v zaměstnanosti žen je spíše průměrná. Míra nezaměstnanosti je v ČR již delší dobu nejnižší ze všech států EU,

ČSÚ: Míra nezaměstnanosti v krajích ČR 20016 a 2010

Nejnižší míra nezaměstnanosti je tradičně v Praze, následují kraje Středočeský, Plzeňský a Jihočeský. Nejvyšší míra nezaměstnanosti je v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Zatímco míra nezaměstnanosti se stále snižuje a ve 2. čtvrtletí 2017 dosáhla historického rekordu, zaměstnanost již nemá kam růst a začíná stagnovat.

Je zde však ještě rezerva potenciální pracovní síly v počtu přibližně 120 tisíc lidí, kteří nepracují, ale uvádějí, že by pracovat chtěli, nejsou však schopni nastoupit z osobních, zdravotních či jiných důvodů.

Aktivizovat tuto skupinu nezaměstnaných by mohly pomoci lepší podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života nebo vyšší flexibilita pracovní doby.

-kk-

Zdroj: Český statistický úřad - Ústřední orgán státní správy České republiky. Zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Český statistický úřad