Může nezaměstnanost ještě klesat?

Uchazeči na českém trhu práce zažívají příznivé časy. Firmy se předhánějí v tom, jak je motivovat, aby šli pracovat právě k nim. Nabízejí náborové příspěvky, vyšší platy a celou škálu nefinančních benefitů, mezi nimiž nechybí výhodné tarify pro soukromé telefonování, příspěvky na sport nebo firemní školky.

Zatímco v červnu 2010 připadalo na jedno volné místo v Česku 15 uchazečů, dnes jsou to necelí dva uchazeči. Dosáhla už Česká republika úrovně plné zaměstnanosti nebo se nezaměstnanost může ještě snižovat?

Tuto otázku si položil Český statistický úřad v pravidelné čtvrtletní analýze k výsledkům Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) z 2. čtvrtletí 2017.

Výsledky VŠPS z 2. čtvrtletí 2017 naznačují, že se česká ekonomika dostala na úroveň plné zaměstnanosti.

Tím rozumíme stav, kdy chybí rezervoár volné pracovní síly v tuzemsku, kterou by podniky mohly využít při expanzi. Nezbývá jim než zvyšovat úroveň mezd, a přetahovat tak pracovní sílu od konkurence. Pracovníci mají stále lepší možnosti změnit zaměstnání a nalézt lepší finanční ohodnocení,“ vysvětlují autoři analýzy Květa Odehnalová a Dalibor Holý.

Podle Eurostatu je míra zaměstnanosti v produktivním věku 20–64 let v České republice pátá nejvyšší v EU. Zatímco v zaměstnanosti mužů je ČR s přehledem nejlepší v EU, v zaměstnanosti žen je spíše průměrná. Míra nezaměstnanosti je v ČR již delší dobu nejnižší ze všech států EU,

ČSÚ: Míra nezaměstnanosti v krajích ČR 20016 a 2010

Nejnižší míra nezaměstnanosti je tradičně v Praze, následují kraje Středočeský, Plzeňský a Jihočeský. Nejvyšší míra nezaměstnanosti je v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Zatímco míra nezaměstnanosti se stále snižuje a ve 2. čtvrtletí 2017 dosáhla historického rekordu, zaměstnanost již nemá kam růst a začíná stagnovat.

Je zde však ještě rezerva potenciální pracovní síly v počtu přibližně 120 tisíc lidí, kteří nepracují, ale uvádějí, že by pracovat chtěli, nejsou však schopni nastoupit z osobních, zdravotních či jiných důvodů.

Aktivizovat tuto skupinu nezaměstnaných by mohly pomoci lepší podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života nebo vyšší flexibilita pracovní doby.

-kk-

Zdroj: Český statistický úřad - Ústřední orgán státní správy České republiky. Zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Český statistický úřad