Na pohovor jako na návštěvu

I když se to na první pohled nemusí každému jevit jako zřejmé, přijímací pohovory a sobotní obědy na návštěvě u přátel mají mnoho společných rysů. Náborář by se měl například připravit na příchod uchazeče o zaměstnání stejně pečlivě, jakoby se připravoval na návštěvu přátel ve svém domě. Měl by vše potřebné zajistit několik dní předem, uklidit, naplánovat návštěvu, zajistit příchozím příjemné prostředí, servírovat kávu a dezert apod. Uchazeč by rozhodně měl mít v kanceláři náboráře pocit, že je vítán, cítit se pohodlně a pozitivně. Není nic horšího pro obě strany, než to, když si uchazeč z pohovoru odnáší negativní pocity a zkušenosti.

Náborář by měl mít na paměti, že k uchazeči o zaměstnání musí přistupovat jako k váženému hostu, potažmo zákazníkovi. Toto je několik doporučení:
- Uchazeč si vždy uchová v hlavě první dojem. Zajistěte, aby byl profesionální, příjemný, uctivý a pozitivní.
- Ujistěte se, že uchazeč zná veškeré nutné informace.
- Při příchodu uchazeči nabídněte kávu, případně něco jiného, a chovejte se k němu zdvořile nezávisle na vaší celkové náladě.
- Pohovor začínejte vždy včas a mějte připraveny uchazečovy materiály.
- Uchazeče můžete pozvat na oběd, musíte si však být předem jisti, že na to má čas a oběd také zajistit.
- Nezapomeňte dát uchazeči prostor pro kladení otázek.
- Pohovor ukončujte včas.
- Poděkujte uchazeči a přesně si domluvte příští kontakt.

Pozitivní první dojem je vždy žádoucí. Výše popsané rady nejsou nijak složité a přitom náborářům mohou pomoci v jejich práci. Úsměv a zdvořilost ještě nikomu neuškodily.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: Recruiter's Network - americký portál a online komunita pro náboráře
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter's Network