Nábor a rozvoj manažerů

Každá společnost občas stojí před otázkou, kde najít nejvhodnějšího manažera a jak ho potom dále rozvíjet, aby byl maximálně využit jeho potenciál. Nejdůležitější jsou následující tři body:

- jednotný výběrový proces nových kandidátů, kde jsou vybírání jenom ti, kteří mají vysoký potenciál na úspěch a další profesní rozvoj,
- diferencovaný vzdělávací systém, jak pro úplné nováčky, tak pro zkušenější zaměstnance,
- srozumitelná pravidla a systém pro plánování kariéry. 

Proces náboru musí dnes mít silné podpůrné prvky, jako jsou například image společnosti, PR, personální marketing, náborová kampaň, minimálně dvojí testování uchazečů v kompetenčních modelech a také samotný monitoring při výběrovém pohovoru (alespoň dvoukolový). To vše by mělo být zárukou kvalitního výběru uchazeče.

Procesem adaptace se rozumí období od nástupu až do jednoho roku práce ve firmě, kdy by měl mít nováček přidělen svého mentora, který mu po celou dobu bude poskytovat podporu. Celý systém by měl být vyvážen na dva celky - vedení a školení. Zatíženost nováčka je rozhodujícím faktorem pro jeho úspěch, seberealizaci a motivaci. 

Proces kariéry nastává od druhého roku. Je dobré nastavit interní proces růstu (kariérové plánování) a motivace podle schopností a dovedností daného manažera. Hodnotit by se mělo minimálně 6 základních klíčových kompetencí, které se by se měly sledovat po celou dobu růstu zaměstnance. Na to navazuje talent management, v rámci něhož se připraví individuální rozvojový plán aktivit. 

Postupným zaváděním moderních HR trendů do společností můžeme zvýšit profesionální úrovně manažerů, kteří svými schopnostmi a dovednosti vybudují vysoce kvalitní pracovní prostředí.

-ds-

Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz