Nábor v malých a středních firmách zpomaluje

Zaměstnavatelé v České republice jsou v náborových plánech pro třetí čtvrtletí 2017 opatrní. 5 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 3 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 90 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny.

To jsou hlavní zjištění průzkumu „Manpower Index trhu práce“ pro 3. čtvrtletí roku 2017, které zveřejnila společnost ManpowerGroup Česká republika.

V rámci průzkumu byla účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce září 2017 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

ManpowerGroup má pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jelikož průzkum v ČR se provádí již pět let), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit. Tato zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná. Podrobnější informace najdete v brožuře s kompletními výsledky průzkumu Manpower Index trhu práce Q3/2017.

Na základě zjištěných údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí 2017 hodnotu +2 %.

Nezaměstnanost láme historické rekordy, nicméně se zdá, že 4 % v České republice je limit, pod který se může ekonomika jen velmi těžko dostat. Poslední čísla ukazují, že třetí čtvrtletí, které bývá nejoptimističtějším obdobím roku z hlediska zaměstnanosti, již nebude představovat další zrychlování náborových aktivit. Velké firmy sice nadále nabírají nové zaměstnance vysokým tempem, ovšem organizace pod 250 zaměstnanců nábory nových zaměstnanců zpomalují,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika, a doplnila:

„Většina firem již naráží na akutní nedostatek vhodných uchazečů na volná místa. To vede ke stále rychlejšímu nárůstu mzdové úrovně, investic do rekvalifikací a rozvoje zaměstnanců, náboru v zahraničí, velkému důrazu na personální marketing a investice do budování značky zaměstnavatele.

Porovnání organizací podle velikosti

Celkové snížení Čistého indexu trhu práce je důsledkem výrazného zpomalení náboru nových zaměstnanců u mikro, malých a středních podniků. Jejich očekávání jsou sice optimistická, nicméně již ne tolik jako v posledním roce a půl.

Velké organizace nad 250 zaměstnanců nadále překypují poptávkou po nových lidech. 31 % bude nabírat, 4 % propouštět: Čistý index je tedy +27 %.

Střední podniky předpokládají náborové plány s Indexem +10 %, malé podniky +9 % a mikropodniky hlásí stagnující náborové plány s Indexem +1 %.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v šesti z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Ubytování a stravování s Čistým indexem trhu práce +16 %.

Další nárůst počtu pracovních sil očekávají zaměstnavatelé v odvětví Stavebnictví s hodnotou Indexu +8 %. Oproti tomu zaměstnavatelé ve třech odvětvích hlásí pokles počtu pracovních sil.

Největší pokles očekávají zaměstnavatelé v odvětví Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov s Indexem ‑11 % a Těžba nerostných surovin s Indexem -8 %. Mírný pokles pozorujeme v sektoru Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura s Čistým indexem -3 %.

Manpower Index trhu práce pro 3. čtvrtletí roku 2017Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v šesti z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Ubytování a stravování s Čistým indexem trhu práce +16 %.

Další nárůst počtu pracovních sil očekávají zaměstnavatelé v odvětví Stavebnictví s hodnotou Indexu +8 %. Oproti tomu zaměstnavatelé ve třech odvětvích hlásí pokles počtu pracovních sil.

Největší pokles očekávají zaměstnavatelé v odvětví Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov s Indexem ‑11 % a Těžba nerostných surovin s Indexem -8 %. Mírný pokles pozorujeme v sektoru Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura s Čistým indexem -3 %.

Regionální srovnání v rámci ČR

Nejoptimističtější jsou zaměstnavatelé na Moravě s Čistým indexem trhu práce +7 % a v Praze s indexem +3 %. Avšak v Čechách mimo Prahu vidíme stagnaci náborových plánů s Indexem 0 %.

V porovnání s předchozím čtvrtletím se Index propadl o 7 procentních bodů na Moravě a o 4 procentní body v Čechách. Náborové plány v Praze zůstávají relativně stabilní (+2 %).

Globální pohled

Zaměstnavatelé ve 41 ze 43 zemí očekávají různou míru nárůstu počtu pracovních sil. Nabídka pracovních příležitostí zůstává podobná jako v předchozím čtvrtletí a vypadá to, že zaměstnavatelé ve většině zemí a oblastech jsou spokojeni se současnou úrovní počtu zaměstnanců, případně plánují mírné zvýšení a vyčkávají na jasnější signály trhu.

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé v 17 ze 43 zemí a oblastí očekávají posílení náborových plánů, v 16 snižování a v 10 neočekávají žádné změny.

Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku je viditelný pozitivní trend, náborové prostředí se zlepšilo v 26 zemích, oslabilo pouze v 15 a beze změny zůstalo ve dvou. Nejsilnější Index z globálního hlediska hlásí Japonsko, Tchaj-wan, Maďarsko a Spojené státy americké. Nejslabší předpověď přichází z Itálie, České republiky a Finska.

O průzkumu

Průzkum se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 43 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá.

Průzkum probíhá již více než 50 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. Je založen na dotazování více než 58 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 43 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

Články v sérii

Aktuální

Optimismus na trhu práce pokračuje

Aktuální

Nábor v ČR dále poroste. Tématem číslo jedna je nedostatek lidí

Aktuální

Poptávka po zaměstnancích v ČR výrazně převyšuje nabídku

Aktuální

Chybí technici, obchodníci i řidiči, optimismus v náboru však přetrvává

Aktuální

Firmy nabírají stále více. Nedostatek pracovníků je kritický

Aktuální

Nábor v malých a středních firmách zpomaluje

Aktuální

Velké firmy pokračují v náboru, malé začínají stagnovat