Náborové trendy pro rok 2016

Ilustrační snímek

Nejsilnějším trendem v náboru pro následující rok bude přesun k rozhodování o výběru zaměstnanců na základě dat. Náboráři sice již umějí poměrně dobře sbírat data, při rozhodování je však zatím využívají jen velmi omezeně. To se začne měnit. Ve srovnání s intuitivním rozhodováním je totiž rozhodování na základě dat minimálně o 25 % lepší. Odhaduje to alespoň John Sullivan, uznávaný poradce v oblasti HR a současný profesor managementu na San Francisco State University, ve svém dalším článku na serveru ERE.net.

Rozhodování o náboru na základě dat podle něho odhalí následující důležité faktory:

 • zdroje kvalitních uchazečů a zaměstnanců,

 • otázky a typy pohovorů, které dokáží odhalit nejvýkonnější budoucí zaměstnance,

 • relevantnost doporučení pro predikci budoucí výkonnosti,

 • míru nově přijatých zaměstnanců, kteří neuspějí,

 • manažery a náboráře, kteří dokáží najít a získat nejlepší zaměstnance,

 • faktory s nejsilnějším vlivem na úspěch náboru.

 

John Sullivan dále popisuje tyto očekávané trendy pro příští rok:

 • Polovina veškerých náborů bude probíhat na základě doporučení.

 • Měřítko kvality náboru („quality of hire“) se bude častěji používat k měření vlivu náboru na byznys.

 • Poroste rychlost náboru za účelem vyšší kvality a zisku firem.

 • Veškeré náborové aplikace budou muset fungovat na mobilních platformách.

 • Začnou se více počítat obrovské náklady spojené se špatnou zkušeností poskytovanou uchazečům.

 • K plánování náboru se začne přistupovat s větším předstihem.

 • Poroste zájem inspirovat se inovátory v oblasti náboru, jako jsou společnosti Apple, Google, Facebook nebo Amazon.

 • Poroste důraz na prodejní potenciál nabídek práce (respektive toho, jak jsou napsány).

 • Skutečně výraznou roli v komunikaci spojené s náborem začne hrát video.

 • Začne se prosazovat trend anonymního posuzování životopisů a uchazečů o práci.

 

Celý článek s detailnějším vysvětlením jednotlivých trendů si můžete přečíst zde.

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net