Nad slunce jasné

Jistě už se mnozí z vás přesvědčili, že problém, který se vyskytl, vězí v něčem úplně jiném, než jste předpokládali. Často jste však k takovému závěru dospěli až ve chvíli, kdy jste přijali potřebná opatření jako řešení. To se tedy nakonec vůbec jako řešení neosvědčilo.

Cesta k řešení problémů je tedy v tom, jak jasně přemýšlíme o věcech a jak jasně jim rozumíme. Lidé se ze sebe snaží vydat to nejlepší co se svými znalostmi dovedou.

Náborový pracovník by měl při přijímacím pohovoru používat otázky, které uchazeči umožní ujasnit si vlastní situaci. Například: Proč jste tady? Co uděláte, když...? Jak to uděláte? Tyto dotazy by se měly týkat osobních postojů a hodnot.

Hlavní potenciál personalistiky je právě v přehledu o aktuální situaci a v konfrontaci s ní. Je třeba, abychom si sami vždy vyjasnili účel, záměr, motivaci a druhy komunikace. Je důležité si uvědomit, že vždy máme na výběr. Vyjasnění vlastních postojů nám může výrazně pomoci při náboru a péči o zaměstnance.

**Datum vydání: III/2002**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com