Nejčastější lži při hledání práce

- Přivlastnění akademického titulu. Někteří uchazeči uvádějí v životopisech a žádostech o práci, že absolvovali školu, na kterou v lepším případě pouze chodili.

- Falešné diplomy a tituly. Na Internetu je dnes možné zakoupit si nejrůznější falešné tituly z různých univerzit.

- Pracovní pozice. Další oblastí lží jsou popisy práce nebo názvy pracovních pozic. Uchazeči mohou uvádět vyšší pozice, aby vypadali lépe.

- Data zaměstnání. Někteří uchazeči prodlužují v životopisech dobu své práce u minulých zaměstnavatelů, aby zakryli období, v nichž byli bez práce. U někoho může dokonce jít o pobyt ve vězení.

- Plat. Uchazeči velmi často zveličují svůj minulý plat, aby měli lepší vyjednávací pozici u nového zaměstnavatele.

- Rejstřík trestů. Téměř každý uchazeč o práci je dotazován na svou kriminální minulost. I když nemusí být vyřazen z výběru, když nedoloží čistý rejstřík, v případě lži může být vyřazen nebo propuštěn.

U všech těchto případů platí staré známé „důvěřuj, ale prověřuj“.

-kk-
Zdroj: Recruiting Trends - novinky a analýzy ze světa náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiting Trends