Nejdůležitější náborová měřítka

Ilustrační snímek

Měření úspěšnosti je důležitou součástí náboru zaměstnanců, nemělo by však náborářům zabírat více času než samotný nábor. Jelikož internet je plný různých návodů, co všechno měřit, rozhodl se server Recruitloop.com shrnout měřicí nástroje, které mají skutečný smysl bez ohledu na velikost vaší firmy. Pojďme si je nyní popsat a zamyslet se nad vašimi zkušenostmi (či nezkušenostmi) s nimi.

1. Doba potřebná k obsazení jednoho místa (Time to hire)

Jedná se o čas od zveřejnění inzerátu až do doby, kdy úspěšný kandidát skutečně nastoupí do vaší firmy. Délku této doby můžete porovnávat mezi různými pozicemi a hledat způsoby, jak ji snížit. Pomoci vám mohou procesy talent managementu.

2. Kanál

Pravděpodobně nebudete používat jen jediný náborový kanál. Proto je užitečné porovnávat jednotlivé kanály mezi sebou s ohledem na konkrétní typy pozic. Pomůže vám to odhalit ty nejúčinnější, případně se zbavit těch neúčinných.

3. Náklady na obsazení jednoho místa (Cost of hire)

Zde je třeba dávat pozor, abyste do měření zahrnuli skutečně všechny náklady. Samozřejmostí jsou náklady na práci náborářů nebo inzerci, počítejte však také s cenou času zapojených manažerů nebo dalších administrativních pracovníků, kteří zpracovávají pracovní smlouvy, benefity apod.

4. Retence

Sledujte, kolik vás stojí brzký odchod zaměstnanců na různých pozicích nejen z hlediska náboru někoho nového, ale i z hlediska ztráty produktivity týmu nebo potřebných zaškolení nováčků. Cena ztráty zaměstnance se bude rovnat několika jeho platům.

5. Poměr volných míst ku obsazeným místům

Větší organizace by měly sledovat toto měřítko v úzké souvislosti s „time to hire“ ideálně každý měsíc nebo čtvrtletí. Kvalitní řízení náboru by mělo vykazovat nízký poměr otevřených pozic.

6. Poměr přijatých nabídek

Uchazeč, který nakonec odmítne vaši nabídku, vás stojí nejen čas a peníze, ale i morálku náborářů. Sledujte proto, kolik nabídek je třeba udělat, než obsadíte konkrétní pozice. Opět úzce souvisí s „time to hire“.

7. Genderová vyváženost

Propojte nábor se strategií diverzity. Mnohé výzkumy potvrdily, že diverzita týmů napomáhá inovacím a ziskům firem. Zkuste proto sledovat zastoupení obou pohlaví v jednotlivých pozicích a úrovních řízení.

Kolik z těchto měřítek používáte vy? A jaká další?

-kk-

Zdroj: RecruitLoop Blog - blog věnovaný recruitmentu na stránkách společnosti RecruitLoop
Zobrazit přehled článků ze zdroje RecruitLoop Blog