Nemůžete se rozhodnout, jestli přijmout pana Koukala nebo pana Vránu?

Autor článku, personalista, se před několika lety ocitl v obtížné situaci. Potom, co počet uchazečů o starší nadřízenou manažerskou marketingovou pozici snížil na dva nejlepší, nemohl se mezi nimi rozhodnout. Oba se jevili ohromně – chytří, energičtí a zkušení. Po týdnu nerozhodnosti je vyzval, aby napsali každý jednostránkovou úvahu, kde by popsali své myšlenky týkající se dané pracovní příležitosti, své přístupy k řešení problémů a vytvořili plán, jak by společnost mohla dosáhnout úspěchu. Výsledek byl objevný.

Jedna úvaha předkládala dobře zdůvodněné a přesvědčivé argumenty pro inovativní strategii, obsahovala i postřehy z pozorování marketingového týmu, konkurentů a obchodu, plus krátký seznam klíčových aktivit s časovým rámcem, očekávanými výsledky a předpokládaným rizikem. Druhá úvaha obsahovala dlouhý seznam taktik, jak řešit běžné marketingové výzvy, plus osobní zkušenosti s konkrétními dodavateli, náklady na projekty jako mailové pohlednice, spolu s návrhy barev a loga. V podstatě byste mohli zařadit obě úvahy do knihy o leadershipu, první nazvat Strategické myšlení a druhou Taktické myšlení. Bylo rozhodnuto. Úvahy ukázaly přístup obou kandidátů a jasně prohloubily rozdíl mezi nimi.

Tento poněkud zastaralý způsob může mít váhu zlata a nemusí se uplatnit jen při výběru uchazečů. Vzpomeňte si, kdy jste naposledy vysvětlovali podřízenému své myšlenky, jak řešit nějaký problém nebo novou příležitost a nebyli jste si jisti, jestli vás dobře pochopil. Můžete ho tedy požádat o sepsání krátké úvahy (chcete-li eseje), kde shrne informace, které si z vašeho rozhovoru odnesl. Tuto metodu můžete použít i pro komunikaci se šéfem, můžete ho požádat, jestli by vám jakýkoli pokyn vždy mohl dát písemně. Také můžete požádat o písemné objasnění nebo potvrzení.

Krátká esej jako součást přijímacího řízení vás naučí mnohé – získáte lepší pocit, protože budete znát uchazečovy písemné dovednosti, smysl pro logiku, naslouchací dovednosti a jeho porozumění současné situaci podniku.
-ba-
Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek