Nepsaná pravidla vládnou

Je poněkud naivní se domnívat, že vykonáváme svou práci a postupujeme v kariéře pouze díky vynikajícím dovednostem a zkušenostem. Pracovní život je totiž v podstatě hra o moc, kdy mocí rozumíme schopnost ovlivňovat jednání druhých. Každý z nás může své okolí ovlivňovat, pokud se v práci naučí vnímat a využívat nepsaná pravidla.

Nepsaná pravidla se v jednotlivých podnicích projevují různě, takže je každý zaměstnanec musí sám objevit. Jestliže se zaměstnanci nepodaří odhalit pro podnik typický kód chování, nikdy nedosáhne úspěchu a nepostoupí v kariéře. Může sice předpokládat, že se jej hra o moc netýká, má-li však nápady a chce pro ně získat druhé, musí se naučit komunikovat v práci stylem, který je danému prostředí vlastní.

Nejvhodnější je začít pozorováním chování lidé, kteří mají v podniku největší vliv. Důležité je zjistit, jaké mají mezi sebou vztahy, kdo se vždy účastní rozhodování, kdo má moc apod. Pak přichází na řadu zamyšlení nad vlastní osobou a způsobem, jímž zapadáme do prozkoumaného prostředí, práce na autentickém začlenění. Zároveň je třeba budovat i vztahy s lidmi, kteří sice tolik nerozhodují, ale mohou nám v kariéře pomoci. Úspěšný bude ten, komu budou ostatní naslouchat a nezapomene, že hra o moc nikdy nekončí.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: Chicago Tribune - webové stránky amerického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chicago Tribune