Novojičínský Varroc vylepšuje nástupní proces nováčků

Změna zaměstnání může být sama o sobě stresující záležitost, obzvlášť v dnešní nelehké době, kdy řada lidí z gastronomie, turismu, nebo jiných odvětví zasažených pandemií, hledá uplatnění také v průmyslu na operátorských pozicích. Právě proto využívá společnost Varroc Lighting Systems tréninkový proces, který nastupující zaměstnance zábavnou a interaktivní formou seznámí s konkrétními výrobními operacemi a bez zbytečného stresu je připraví na nové zaměstnání.

Tréninkové centrum Varroc Lighting Systems Nový Jičín

Zaměstnanec, který u nás projde tréninkovým procesem, nepodléhá v praxi tolik stresu a nedělá chyby. Výkon nováčka ovlivňuje výsledky práce i ostatních kolegů v týmu. Velice důležité je dodržovat i bezpečnost při práci, která je součástí vstupního školení,“ říká Renata Schneebergerová, manažerka vzdělávání a rozvoje ve společnosti Varroc Lighting Systems. Od zavedení nového tréninkového procesu v roce 2019 jím úspěšně prošlo 2 112 zaměstnanců.

Celý proces má tři fáze a nováčky provede teorií, přípravou i praxí. První den noví zaměstnanci absolvují zákonná školení bezpečnosti a jsou zaškoleni po teoretické stránce. Druhý den stráví v tréninkovém centru, kde už jsou prakticky připravováni na konkrétní výrobní operace. Mimo jiné se učí specifické operace jako je například práce s optickou bránou, kompletace elektroniky do pouzdra světlometu nebo vkládání žárovky a krytky do světlometu. Třetí den už zamíří na své nové pracoviště, kde se jich na následujících osm dní ujímá TWI interní trenér, který předává své zkušenosti a dbá na to, aby se z nováčků brzy stali plně zaškolení pracovníci.

V rámci tzv. onboardingového procesu se zaměstnanci také učí obsluhovat program Virtual Factory (Virtuální továrna). Ten společnost Varroc vyvinula „in-house“ přímo v České republice a slouží k inteligentní kontrole výrobního procesu. Noví zaměstnanci se v programu učí vykazovat vyrobené kusy, zaznamenávat poškozené výrobky nebo si rychle přivolat pomoc, když je třeba odstranit závadu.

Nikdo není neomylný a komplikacím se ve výrobním procesu nikdy nedá stoprocentně předejít. Pokud už ale k takové situaci dojde, díky programu Virtual Factory, který je nainstalován na jednotlivých pracovištích, si může operátor ihned přivolat pomoc. Program přesně identifikuje problém, který je třeba řešit. Novým zaměstnancům navíc odpadá další zbytečný stres s tím, že by svou činností nebo naopak nečinností narušili chod výrobní linky,“ dodává Renata Schneebergerová.

Do budoucna Varroc plánuje další rozvoj tréninkových aktivit. V nejbližší době rozšíří tréninkové centrum o stanoviště zaměřené na zadní lampy a manipulaci s LED komponenty. Na vybraných linkách už zároveň běží pilotní projekt video tréninků pro specifické operace a výhledově by se mělo začít školit i s pomocí virtuální reality.

Trénink TWI (Training Within Industry) patří k nejefektivnějším způsobům zaučování lidí. Tato metoda redukuje náhodné chyby, zvyšuje bezpečnost práce, zlepšuje komunikaci, upevňuje pracovní disciplínu a vyjasňuje postupy. Nový zaměstnanec spolu s trenérem rozebere konkrétní operaci v základních rovinách: co se má dělat, jak se to má dělat a proč se to má dělat. Po diskusi a vyjasnění podrobností by měl trenér operaci nejméně třikrát za sebou předvést a každý krok podrobně vysvětlit. Nový zaměstnanec ji následně zopakuje. Nakonec je to trenér, kdo rozhodne, že trénovaný operaci zvládl a může ji provádět samostatně.