Nový manažer potřebuje pomoc

Nově přijatí manažeři se potřebují rychle seznámit s chodem firmy, aby mohli přispět k jejím úspěchům. Rychlost tohoto seznámení se navíc zvyšuje spolu s fluktuací zaměstnanců v příslušných firmách. Rychlý start je samozřejmě důležitý, když si to ale firmy neuvědomí, noví manažeři musejí čelit na cestě k tomu, být součástí firmy, mnoha překážkám. Vyšší vedení například často automaticky předpokládá, že noví manažeři mají sociální a komunikační dovednosti, takže není třeba věnovat jim na začátku působnosti tolik pozornosti. Bez úvodní pomoci a školení však pro žádné nové manažery není spolupráce novými kolegy jednoduchá. Velké problémy způsobují například kulturní a generační rozdíly mezi zaměstnanci.

Noví manažeři, které firmy „hodí do vody“ mají pocit, že není čas na budování vztahů se všemi v okolí, takže udržují kontakty jen s přímými podřízenými a nadřízenými. Nedokáží si tak vybudovat potřebné kontakty k úspěšnému vykonávání své manažerské funkce. Řešení tohoto problému zůstává v rukou nejvyšších vedení firem, která by měla působit v orientaci nových manažerů jako aktivní činitel – urychlovat jejich nástup k vedení v plné síle. Toto je několik rad:

- Poskytujte novým manažerům vstupní koučování a intenzivní zpětnou vazbu.

- Zmapujte pro nové manažery příslušnou síť kontaktů a pole jejich působnosti.

- Sledujte cestu nového manažera. Zaveďte pravidelnou diskusi o jeho práci.

- Využívejte moderních technologií pro spojení s lidmi, s nimiž se nový manažer nemůže pravidelně scházet tváří v tvář.

- Využívejte společenských vazeb k podpoře spolupráce. Nový manažer musí vidět, že sdílí zájmy s ostatními, aby mohli efektivněji spolupracovat.

-kk-

Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge