Obezita ztěžuje kariéru

Stojí obezita v cestě příležitostem k získání práce nebo postoupení v kariérním žebříčku? Studie americké Wayne State University v Detroitu říká, že ano. Existuje totiž celá řada stereotypů spojených s nadváhou, které se promítají do způsobu uvažování na pracovištích.

Výzkumníci na Wayne State University se zabývají vlivem tělesné hmotnosti na kariéru déle než 30 let. Současný výzkum potvrzuje, že výsledky jsou konzistentní. Lidé s nadváhou jsou na pracovištích vnímáni negativněji než jejich kolegové s průměrnou hmotností.

Nejčastější stereotypy stále spojované s nadváhou zahrnují lenost, nedbalost, nepořádnost, nedostatek disciplíny a kontroly nad sebou. Patří sem i nálepka častějších zdravotních problémů, což je pro zaměstnavatele největší strašák.

Pro lidi s nadváhou to ale neznamená jen špatné zprávy. Předsudky vůči hmotnosti totiž klesají spolu s dobou, po kterou obézní pracovník zůstává u jednoho zaměstnavatele. Nejvíce se projevují v úvodní fázi výběrového procesu. Mnohem menší vliv již mají při hodnocení výkonnosti a minimální při povyšování. Výrazněji se uplatňují v některých konkrétních pozicích, kde dochází k častému kontaktu s lidmi, například zákazníky.

Diskriminace na základě váhy se v USA přijímá daleko lépe, než je tomu v případě rasy nebo pohlaví. Je to tak zřejmě kvůli tomu, že se obezita vnímá jako situace pod osobní kontrolou. Jiné je to v případě, kdy zaměstnavatel zná zdravotní příčiny obezity zaměstnance.

-kk-

Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise