Odborníci odcházejí do důchodu. ČEZ sází na partnerské školy

50. partnerská škola Skupiny ČEZ

Deklaraci o vzájemné spolupráci v oblasti přípravy kvalifikovaných odborníků a specialistů pro energetiku podepsali ve čtvrtek 15. června zástupci Skupiny ČEZ a Střední školy technické v Mostě. Ta se tak stala v 50. partnerskou školou ČEZ v České republice.

Vyučují se zde 3leté a 4leté obory zaměřené zejména na oblast strojírenství, elektrotechniky a stavebnictví, ale i ekonomiku, administrativu a výpočetní techniku.

Deklarací obě strany stvrzují, že jejich společným cílem je zajistit do budoucna dostatečný počet kvalifikovaných odborníků a specialistů pro stávající a nové technologie v energetice a tím i zajištění provozu energetické soustavy ČR.  

ČEZ chce pomocí deklarace koordinovat aktivity obou stran ve vzdělávacím procesu a na trhu práce s cílem ovlivňovat rozvoj lidských zdrojů v oboru energetiky.

„V praxi to hlavně znamená zapojení našich a dalších odborníků do besed, odborných přednášek, prezentací a exkurzí pořádaných pro žáky, které jim budou zprostředkovány ve vybraných lokalitách či provozech. Zajištění prezentací a přednášek spojených s uplatněním žáků po skončení studia a také zapojení odborníků z praxe do tvorby či aktualizace školních vzdělávacích programů. Umožněno bude i stínování zaměstnanců Skupiny ČEZ pedagogy,“ přiblížil ve stručnosti hlavní body deklarace o vzájemné spolupráci Pavel Puff, manažer útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ.

Vedení Střední školy technické v Mostě možnost navázání užší spolupráce s energetickou společností vítá.

Již dvakrát k nám zavítali odborníci z ČEZ Distribuční služby a strategického náboru Skupiny ČEZ s nabídkou práce a dalšího sebevzdělávání pro naše maturanty. Proto jsme myšlenku stát se i její partnerskou školou vzali za svou,“ uvedl ředitel školy Karel Vokáč.

Na obsahu deklarace se mu nejvíce líbí, že nepodmiňuje, že absolventi musejí pracovat pro Skupinu ČEZ. I když jim ČEZ jako partner poskytne zmíněné možnosti práce a dalšího vzdělávání, stále se mohou svobodně rozhodnout, kam chtějí po skončení studia směřovat své kroky v oboru. Počítá také s tím, že díky více praktickým zkušenostem stoupne mezi žáky zájem o vysokoškolské studium.

Stejně jako u ostatních profesí se i všech oborů v energetice bezprostředně dotýká generační obměna. „Toho jsme si dobře vědomi, a proto se snažíme mladé odborníky aktivně vyhledávat a tak trochu i vychovávat prostřednictvím partnerských škol sami," uzavírá Pavel Puff.

Pro studenty ČEZ každoročně pořádá například třídenní Energetickou maturitu v Elektrárně Tušimice, během níž se seznamují s výrobním procesem elektrické energie klasickou cestou a nahlédnou pod pokličku i dalších výrobních zdrojů, především jádra. Organizuje také takzvanou Distribuční maturitu v Hradci Králové a v Kladně. Jejím smyslem je seznámit účastníky se vším, co se týká přenosové soustavy.

Mladou generaci zaměstnanců se ČEZ snaží oslovit také prostřednictvím nových kariérních stránek s názvem ... kde jinde, které spustil na začátku letošního roku.

Fotografie: Ceduli, která upozorňuje, že se jedná o partnerskou školu Skupiny ČEZ, předal řediteli školy Karlu Vokáčovi specialista z útvaru strategického náboru Martin Klacián. V pozadí tým pedagogů, který má na starost realizaci spolupráce školy s firmami.