Online diagnostika Thalento pomůže s náborem, rozvojem i udržením talentů

Workshop Využití profesní diagnostiky Thalento, Image Lab

Čas investovaný do výběru nebo rozvoje nevhodného zaměstnance je nesmírně drahý. Nemluvě o finančních nákladech. Online psychodiagnostika Thalento® pomůže nahlédnout s předstihem do struktury osobnostních předpokladů, rizik i motivačních tendencí člověka. Díky ní budete mít ty správné lidi ve správný čas na správném místě.

Se systémem diagnostiky Thalento®, ukázkami výstupů a způsoby využití pro vlastní praxi se 18. července měli možnost seznámit účastníci workshopu, který připravila společnost Image Lab, strategický partner Thalento® pro Českou a Slovenskou republiku.

Zúčastněte se dalšího workshopu "Využití psychodiagnostiky v HR praxi pro nepsychology -  osobnostní dotazníky, testy schopností, zpětná vazba 360°". Akce se uskuteční 12. září. Pro registrované účastníky je zdarma. Více podrobností o workshopu ZDE.

Chcete používat diagnostický systém Thalento®? Zúčastněte se interpretačního kurzu "Thalento® Basics", které se uskuteční ve dnech 14.-15. srpna. Více podrobností o kurzu ZDE.

Vraťme se nyní k tématu. Seznamte se blíže s online psychodiagnostikou Thalento® a zjistěte, jak vám může být v praxi užitečná.

Systém Thalento®: Assess – Manage  Develop

workshop Využití profesní diagnostiky Thalento®

Thalento®  je velmi komplexní nástroj, který svým uživatelům nabízí obrovskou míru flexibility, jak z pohledu výběru a práce s metodami testování, tak z pohledu zpracování údajů a práce s výstupy.

Nástroj zefektivňuje rozhodování v HR procesech spojených zejména s: 

  • náborem: náhrada nebo doplněk AC a generátor otázek k pohovoru;
  • rozvojem: určení potenciálu zaměstnanců, silných a slabých stránek a podklad pro koučink a tvorbu individuálních vzdělávacích plánů;
  • udržením zaměstnanců: mapování motivačních faktorů zaměstnanců.

Velkou předností Thalento® je možnost propojení s různými vašimi Applicant Tracking Systémy nebo HRS.

Testujte

Testovací část nabízí celkem dvě složky – osobnostní a motivační dotazník a výkonové testy.

Osobnostní dotazník, jehož vyplnění zabere přibližně 30-45 minut, slouží k posouzení osobnostních předpokladů a je založen na uznávaném a ověřeném psychologickém konceptu „Big Five“ a teorii motivace Henryho Murraye. Sleduje dvě perspektivy:

  • jaké faktory pracovního prostředí považuje testované osoba za důležité pro svou motivaci;
  • které osobnostní vlastnosti nejlépe popisují testovanou osobu.

Výstup Thalento® Manage poskytuje objektivní a podrobný přehled kompetencí, osobnostních a motivačních indikátorů, které jsou předpokladem výkonnosti daného respondenta ve srovnání s očekávaným výkonem na manažerské pozici. Zobrazený profil respondenta na pozici obchodního manažera příkladem dokládá jeho silné komunikační schopnosti a schopnost motivace jiných lidí. Naopak jasně poukazuje na jeho nízkou rozhodnost a preferenci rozhodnutí s nízkou mírou rizika.Dotazník je v zásadě sebehodnocením testovaných lidí a díky způsobu bodového hodnocení odpovědí je možné zároveň sledovat jejich Konzistenci („lži skóre“) a Tendenci, tedy sklon přidělovat odpovědím vysoká bodová ohodnocení.

Výkonové testy dále hodnotí rozumové schopnosti a jsou dvojího typu:

  • kognitivní testy zaměřené na abstraktní, numerické a verbální uvažování;
  • testy schopností a dovedností zaměřené na měření rychlosti a přesnosti, plánování a organizaci.

Potřebujete-li někoho otestovat, jednoduše zadáte jeho jméno a email do systému a v dané chvíli už může respondent odpovídat na otázky. Výsledek je dostupný okamžitě vám, případně i hodnocenému, což se v praxi většinou projevuje jeho větší motivovaností test absolvovat.

Proměňte data ve výsledky

Nespornou výhodou Thalento®  je možnost variabilně generovat výstupy, a to navíc v různých jazycích, na základě jediného testování. Nástroj v současnosti nabízí celkem osm variant testových reportů, které se tak dokáží maximálně přiblížit parametrům či profilu, který hledáte.

Na vyplněné dotazníky je možné následně aplikovat kompetenční modely. Ty si lze nadefinovat v knihovně kompetencí (C-38 Competency), která obsahuje celkem 38 behaviorálních kompetencí, vůči kterým můžete získaný profil respondenta (i zpětně vůči ostatním respondentům) porovnávat.

Výstup Thalento® Motivate je speciálně navržen tak, aby poskytl jasný a diferencovaný vhled do motivů a potřeb člověka, které ovlivňují jeho pracovní výkon. Vybraný graf z profilu respondenta na pozici obchodního manažera příkladem dokládá relativně vysokou potřebu uznání a motivace pro dosahování lepších pracovních výsledků a naopak nízkou potřebu interakce a podporu druhých značící, že je schopen pracovat samostatně a je také více zaměřen na sebe. Nechybí ani nástroj pro týmové hodnocení TeamView, který přehledně vizuálně umožní srovnávat jednotlivé kandidáty nebo členy týmu, nástroj pro 360° zpětnou vazbu (360° Periscope), nástroj pro vizuální benchmarking na základě předdefinovaných profilů (Benchmark – Visual Matching) či nástroj umožňující vytvářet výstupy pro specifické profese (aktuálně Thalento® nabízí reporty pro oblasti retailu a leanu, brzy budou také dostupné výstupy pro call centrum či potravinářský sektor). 

Velkou výhodou je, že máte stále plně k dispozici všechna svá data a můžete si generovat vlastní výstupy do Excelu a dále s nimi pracovat.

Tým společnosti Thalento® neustále pracuje na zdokonalování a rozšiřování dalších možností, které diagnostika v rámci testování a práce s daty umožňuje.

Staňte se členy komunity Thalento®

Nástroj Thalento®  je určen:

  • manažerům a HR specialistům z firem, kteří snadno po zaškolení mohou testovat a spravovat výsledky v rámci firemního administrátorského rozhraní (vlastní loga, normy, kompetenční modely).
  • dodavatelům HR služeb, poradenským firmám, konzultantům i koučům, kteří po zaškolení mohou stát Certifikovaným obchodním partnerem systému Thalento® a začít diagnostiku využívat pro své interní i externí klienty, interpretovat výsledky a poskytovat konzultační služby

Více informací o psychodiagnostice Thalento®.