Pár tipů pro programy zaměstnaneckých referencí

Ilustrační snímek

Personalisté dnes dobře vědí, že nalézt kvalitní zaměstnance mnohdy nelze jen za pomoci inzerátů na internetu. Mnohem efektivnější metodou jsou doporučení od zaměstnanců, kterým důvěřujete. Společné hledání vhodného kandidáta do týmu navíc napomáhá stmelit pracovní kolektiv, neboť najít takového uchazeče je úsilím všech. Server Business 2 Community nabízí postup, jak takový referenční program vytvořit:

1. Dejte programu strategii

Firmy většinou nějaký program zaměstnaneckých doporučení mají. Často není ale efektivní a chybí mu strategie. Řešením je hlubší pochopení, jak pracovní tým funguje a jaké jsou vlastní potřeby pro plnění cílů. Možná se budete muset více přizpůsobit těm, kteří pracují z domova nebo se více zaměřit na sociální profil uchazeče, kterého do týmu hledáte.

2. Zaměřte se na vlastní kariérní stránky

Vytvořit kvalitní kariérní stránky nastiňující firemní kulturu a prostředí firmy napomáhá společnosti nejen přilákat nové talenty, ale také dobře definovat vlastní značku. Způsobů je mnoho. Pokud využijete externí zdroje, dbejte zejména na to, aby výsledky odpovídaly potřebám i profilu firmy.

3. Oceňte přínosná doporučení

Nabídněte svým zaměstnancům motivační odměny za jejich doporučení. Možnosti mohou být finanční i nefinanční jako dny volna, poukázky a další. Motivujte i ty zaměstnance, jejichž reference nakonec neuspěly. Řešením je například odstupňování odměn dle úspěšnosti uchazeče ve výběrovém řízení.

4. Zapojte herní prvky

Tzv. gamifikace zvyšuje angažovanost zaměstnanců a motivuje je k zapojení se do programu. Vytvořte například žebříček úspěšnosti vlastního pracovního týmu. Taková podpora se může promítnout i do vlastní firemní výkonnosti.

5. Automatizujte program

Zabývat se každou součástí programu zvlášť může být náročné a lehce ztratíte přehled. Lze však nastavit kroky procesu, které například automaticky rozešlou aktualizace všem příjemcům v určitou dobu (funkce autoposting). Ulehčíte si tak spoustu práce.

Pamatujte, že dobrý program zaměstnaneckých referencí může nejen stmelit stávající pracovní kolektiv, ale zejména přivést kvalitní zaměstnance a posílit výkonnost organizace.

-bn-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com