Personalista blízké budoucnosti: Lidský expert na data

Odhady počtu pracovních míst, která budou v následujících letech zrušena v důsledku automatizace, neustále stoupají.

Spolu s tím, jak za nás řadu věcí zvládne udělat umělá inteligence, přichází nutnost přeškolování zaměstnanců. V tom budou personalisté hrát zásadní roli. Tzv. Čtvrtá průmyslová revoluce se však dotkne i samotné profese personalistů, jejíž náplň se také změní.

Technologie budou zajišťovat stále více a více administrativních úkonů, které mají dnes na starost personalisté. Pro specialisty HR to znamená, že se budou muset začít rozvíjet ve dvou zásadních oblastech – práci s lidmi a práci s daty.

Jaké konkrétní dovednosti budou personalisté muset mít v nastupující éře umělé inteligence a automatizace?

Ilustrační snímek

Odpovědi na tuto otázku přinesl nedávný článek na serveru TLNT.

1. Lidské dovednosti

Všechna ta automatizace kolem jen posílí úlohu HR v polidšťování pracovišť. Stále tu budou lidé, kteří spolu budou komunikovat, ať už při náboru nebo při výkonu práce. Lidské dovednosti, jako je kreativita, kritické myšlení nebo empatie, budou vysoce žádané. Hlavním úkolem HR bude v této souvislosti přeškolování zaměstnanců a poradenství v oblasti talentu.

Přeškolování

Nutnost vzdělávat zaměstnance poroste přímou úměrou s automatizací. Personalisté budou mít za úkol budovat firemní kultury, které budou zaměstnance motivovat k učení a profesnímu rozvoji. Budou se zavádět online vzdělávací nástroje, obsah vzdělávání se bude upravovat na míru různým stylům učení a nové dovednosti se začnou uplatňovat v praxi.

Talentové poradenství

Úkolem personalisty jakožto odborníka na talent bude hledat kreativní řešení náboru zaměstnanců, používat znalosti byznysu k dosahování lepších výsledků a posilovat vliv na manažery, kteří obsazují pozice ve svých týmech. Bude více času na analýzu návratnosti investic do HR a strategické plánování.

2. Práce s daty

Personalisté blízké budoucnosti budou muset být experty na data. Budou nejen sbírat, ale především čistit, analyzovat a interpretovat velké objemy dat. Budou sledovat měřítka, která si firmy stanoví pro sledování svého obchodního úspěchu, a zavádět změny na základě zjištěných skutečností. S tím budou souviset i nové koncepce pracovních rolí.

Interpretace dat

Interpretace dat v HR se již nebude omezovat jen na reporty konstatující, co se stalo v minulosti. Personalisté budou hrát aktivní roli v utváření měřítek a analýze dat. Budou vysvětlovat, proč se dané věci dějí a navrhovat řešení.

Nová koncepce pracovních rolí

Předpokládá se, že v následujících letech vzroste počet zaměstnanců pracujících na částečné úvazky a pracovníků na volné voze.

Také pracoviště budou pružnější, a proto bude třeba upravit dosavadní koncepci převážně trvalých pracovních poměrů směrem k častější práci na projektech a v dočasných týmech. Bude nutné znovu nastavit cíle týmů i jednotlivců – jak jinak než na základě analýzy dat.

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT