Pochopte, jak zákazník kupuje, než začnete prodávat

Najít dobrý zdroj uchazečů vyžaduje správný postoj. Při procesu je asi 20 důležitých bodů. Například dostupnost nabídky, načasování telefonátů, kvalita interview aj. Pokud je jeden z kroků opomenut či nedomyšlen, hrozí nebezpečí ztrát kvalitních zájemců.

Dle zkušeností autora firmy efektivně zajišťují jen asi polovinu bodů.

Přestaňte nabírat aktivní a pasivní kandidáty.

Nejlepší kandidáti nejsou ani aktivní ani pasivní. Jsou to ti, kteří spadají někam mezi tyto dvě skupiny.

Aktivní zájemci agresivně hledají práci.

Udělají téměř cokoliv, aby našli práci a nejsou moc vybíraví. V této skupině jsou zřídka zastoupeni velice kvalitní jedinci. Většina firem bohužel neúmyslně směřuje obrovské množství energie na selekci těch kvalitních právě z této skupiny. Tato skupina představuje asi 15 % pracovních sil.

Poloaktivní zájemci hledají práci nepravidelně.

Například, pokud překonávají v práci nějakou obtížnou situaci nebo je to součást dlouhodobě plánovaného kariérního růstu. Více si vybírají. Zváží něco, co se dá snadno nalézt a zapůsobí. Představují asi 20 % pracovních sil a v této skupině jsou většinou velice kvalitní jedinci. Pro tuto skupinu je dobré mít dobře viditelné pracovní nabídky na internetu.

Polopasivní zájemci jsou otevřeni novým věcem, ale musí být osloveni přímo.

Jsou velmi vybíraví a s dnešními možnostmi internetových dat jsou pravidelně oslovováni. Představují nejkvalitnější zdroj pracovních sil a 40 – 50 % pracovních sil. Nejlepší způsob, jak takového člověka oslovit, je telefonicky. Protože je to velice početná skupina, bylo by velice neefektivní volat slepě – je třeba předběžné selekce.

Pasivní osoby nemají zájem o nabídky – takže je neobtěžujme.

Jsou to lidé, kteří nemají nejmenší zájem opustit stávající pozice. Jejich zastoupení na trhu pracovních sil je asi 20 – 25 %.

Pro oslovení cílových skupin je třeba reversního myšlení při navrhování internetových stránek. Vžijte se do toho, jakým způsobem a pod jakým klíčovým slovem bude zájemce hledat práci. Protože pokud není vaše firma hodně známá, je velice malá pravděpodobnost, že zájemce napíše do vyhledávače přímo jméno vaší firmy.

Několik zjištění:

To, že někdo z poloaktivních – pasivních narazil na vaši pracovní nabídku, je většinou dílem toho, že:

- dostal dobré reference,

- dostal se k vám díky internetu - hlavně díky tomu, že jste se ocitli někde na prvních místech v seznamu,

- pokud zažádání bylo jednoduché, zřejmě to zkusil (u mnoha firem je zatěžující i přečtení popisu pracovní pozice).

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net