Pohovor nestačí

Internet nabízí zaměstnavatelům zvýšený počet životopisů a žádostí o zaměstnání. Klíčovou součástí přijímacího procesu zůstává pohovor, ke správnému výběru zaměstnanců je však třeba daleko více nástrojů. Technologie on-line třídění uchazečů o zaměstnání pomáhají firmám výrazně snižovat nálady. Automatické filtrovací nástroje šetří čas, úsilí i peníze.

Třídění vyžaduje definování přesných kritérií pro dané pracovní posty. Jde o to určit, jaké dovednosti, zkušenosti, znalosti, kompetence, hodnoty, preference a osobnostní charakteristiky obsazované místo vyžaduje. V této souvislosti hovoříme o profilování kompetencí. Jakmile firma vymezí kompetenční profil hledaného zaměstnance, je třeba formulovat také třídicí otázky. Softwarové nástroje pak dokáží porovnávat uchazeče s určenými kritérii a mezi sebou objektivně, průhledně a spravedlivě.

Žádný nástroj pro výběr zaměstnanců není dokonalý. Správně provedené testování a třídění uchazečů o zaměstnání může být efektivnější než běžné nástroje typu přijímacích pohovorů. Podobně je tomu i v případě psychometrického testování. Zaměstnavatelé by pouze měli pečlivě vybírat konkrétní řešení a dodavatele. Důležité je zajímat se o reference a po implementaci pečlivě měřit úspěšnost nástroje.

-kk-
Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com