Pojem kvalita

Kvalita je subjektivní termín. Pro opakování úspěšných náborů, jejichž výstupem bude měřitelný výsledek, musí být ale, v jistém ohledu, kvalita co nejlépe definována. Taková definice je ale obtížná, když jednáme o kvalitě v obecném, teoretickém duchu.

Nábor se zaměřením na kvalitu je výsledkem procesu, který využívá jasné pochopení toho, co se po jednotlivci požaduje ve smyslu pracovního výkonu a dlouhodobého výkonu, na základě kterého je možná systematická identifikace zájemců s postoji, znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi, které jsou požadovány pro splnění cílů firmy.

Tento proces musí integrovat nástroje pro zajišťování, zpracovávání a předvídání, aby mohl být vytvořen náborový systém, který systematicky zajistí shodu mezi jedinečnou definicí toho, co chce organizace a jedinečnými vlastnostmi každého jednotlivého uchazeče.

Tyto nástroje a procesy musí zajistit informace a podporu, která umožní náborářům dělat rozhodnutí na základě systematických informací a dat.

Pochopení těchto definic vyžaduje bližší pohled na některé klíčové prvky:

- jasné pochopení požadavků pro danou pozici

- zajištění nástrojů pro pochopení vlastností uchazeče, ve vztahu k práci a požadavkům firmy:

- systematičnost

- používání takových dat, která pomohou pochopit efektivitu systému

- měření kvality

- předběžné údaje o vhodnosti zájemce s ohledem na potřeby firmy a pozice

- zkušenosti

- kvalifikace

- dovednosti

- ověřování dat, která zájemce uvádí

Bez údajů o kvalitě nebudou HR schopny demonstrovat efektivitu svých náborových iniciativ.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net