Porušují prověrky minulosti lidská práva uchazeče?

Několik zaměstnanců z jedné americké firmy bylo propuštěno kvůli tomu, že se odmítli podrobit povinným prověrkám. Ty měly zjistit, zda tito zaměstnanci v minulosti nebrali drogy či zda nebyli soudně stíháni. Zde se nabízí otázka, zda jsou tyto kontroly vůbec legální.

V současné době jsou v USA v mnoha firmách tyto kontroly pro nové uchazeče povinné, ale použité postupy se v různých státech liší. Mnoho lidí si však stěžuje, že jsou tyto prověrky příliš univerzální a přistupuje se v nich stejně k vedoucímu pracovníkovi i k dělníkovi na lince.

Některé firmy se spíše než na kontroly minulosti spoléhají na reference uchazečů a důkladně si je ověřují. Zkušenosti ukázaly, že následky přijetí zaměstnance, jehož minulost není zcela „čistá“, mohou být nedozírné, proto firmy považují tuto součást přijímacího procesu za nezbytnou.

**Datum vydání:** II/2002
Zdroj: Airs.com - Server společnosti Airs, která poskytuje poradenské služby v otázkách kariéry, outplacementu a náboru nových zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Airs.com