Přijímací Waterloo vedoucích pracovníků

Přijímací Waterloo vedoucích pracovníků

Zkušení vedoucí pracovníci jsou zvyklí komunikovat s lidmi na vyšších postech. Dosahují určitých komunikačních vlastností, které jsou typické pro manažerskou obec, ale užívají jich i mimo tuto komunitu. Typickým případem mohu být přijímací pohovory. V jejich rámci tito lidé totiž často nedokáží hovořit s personalisty, kteří mají posoudit jejich způsobilost pro výkon dané práce a to jim může zásadně ublížit.

Mezi nejčastější chyby vedoucích pracovníků hledajících zaměstnání patří například snaha přimět personalistu, aby se přizpůsobil jejich dennímu rozvrhu, kladení citlivých otázek týkajících se například platu nevhodným personalistům nebo rozhněvané telefonáty personalistovi dva dny po pohovoru v očekávání zpětné vazby.

**Datum vydání:** X/2003

Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia