Pro absolventy MBA je nejdůležitější pověst zaměstnavatele

Nejlepší absolventi programů MBA jsou stále vybíravější, pokud jde o to, kde chtějí pracovat. Zásadní roli pro ně hraje pověst firmy, sektor působení a umístění firmy ve světě. Vyplývá to alespoň z výzkumu více než pětistovky studentů MBA, provedený konzultantskou společností Hill & Knowlton.

Pověst firmy je důležitá pro tři čtvrtiny oslovených. Téměř šest z deseti uvedlo, že nechtějí pracovat v Rusku, více než polovina pak nechce pracovat ve východní Evropě nebo na Středním východě. Pokud jde o sektor působení budoucího zaměstnavatele, absolventi evropských, amerických i asijských MBA škol preferují bankovnictví, finance, IT, technologie a energetiku před více tradičními odvětvími, jako je alkohol, chemický průmysl nebo tabák.

Jedním z nejzajímavějších zjištění výzkumu je neochota absolventů uvažovat o práci na klíčových rozvíjejících se trzích, i když se jedná o místa s vysokým potenciálem pro kariérní rozvoj. Nejpopulárnějšími místy pro uplatnění absolventů je západní Evropa, Severní Amerika, severní Asie, Austrálie a Nový Zéland. Nejméně populární je naopak jižní Asie, Rusko, Střední východ a Afrika.

Více než dvě třetiny dotázaných uvedly, že je nezajímá práce pro tabákové společnosti. Uvažuje o ní jen 13 procent respondentů. Pouze pětina by pak chtěla pracovat v sektoru alkoholu nebo chemikálií. Odmítá to naopak téměř polovina dotázaných.

Výzkum zjistil, že existují tři klíčové vrstvy, které řídí rozhodování absolventů MBA o další kariéře. První tvoří konkrétní pozice, možnosti s ní spojené, firemní kultura a pracovní prostředí, odměna, benefity a spokojenost s prací. Druhou je výkonnost firmy a třetí se skládá z firemních hodnot. Absolventi upřednostňují soukromé firmy nebo instituce financované rizikovým kapitálem před rodinnými nebo státními entitami.

Nejúspěšnější v získávání absolventů MBA tak budou firmy, které si nejrychleji uvědomí, jak se věci mají a začnou pracovat na ochraně své pověsti.

-kk-
Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues