Proč se nebát profesní (životní) změny

Pojem změna stále ještě v mnohých z nás vyvolává strach. Přitom v dnešním, rychle se vyvíjejícím světě, se schopnost dalšího posunu a adaptace na nové podmínky stává téměř nezbytností k úspěšnému přežití. I Centrum služeb pro podnikání, které poskytuje rekvalifikační a vzdělávací kurzy už 15 let, je výsledkem jedné velké profesní i životní změny.

Gabriela Hrůzová, jednatelka a zakladatelka Centra služeb pro podnikání

Bc. Gabriela Hrůzová, MBA, jednatelka a zakladatelka Centra služeb pro podnikání

„Před nástupem na rodičovskou dovolenou jsem pracovala v zahraniční firmě a všichni očekávali, že se na svoji pozici vrátím,“ říká Gabriela Hrůzová, jednatelka a zakladatelka Centra služeb pro podnikání.

„Pauza v kariéře a mateřství pro mě však byly impulsem ptát se sebe sama, jaká činnost by mi dávala opravdu smysl a čím chci trávit čas. Po troše tápání jsem nastoupila do programu, který podporoval rodiče v seberozvoji. A tam jsem objevila svoji touhu pomáhat lidem s dalším vzděláváním a podporovat jejich plný potenciál. Také jsem si uvědomila, že cesta zpátky, do mé bývalé práce, pro mě už neexistuje. Nezbylo tedy nic jiného, než život otočit vzhůru nohama … Dneska jsem za to vděčná. Centrum služeb stále naplňuje svoji původní vizi – pomáhá lidem růst, a my všichni, kdo se podílíme na jeho rozvoji, se těšíme z pozitivní zpětné vazby od našich studentů.“

Rekvalifikace a další vzdělávání jako cesta ke změně

„Obavy z neznámého nám často blokují možnost vytvořit si něco lepšího. I já jsem si prošla strachy a pochybnostmi, když jsem se před 15 lety rozhodovala vzdát se své dosavadní jistoty, toho, co pro mě bylo předvídatelné a co jsem dobře znala. Rozjezd podnikání znamenal velký posun nejen na profesní rovině, ale i ve fungování rodiny,“ odpovídá Gabriela Hrůzová na dotaz, s jakými pocity procházela velkou životní i profesní změnou ona sama. Díky této zkušenosti dobře rozumí obavám, ale i motivacím posluchačů, kteří do Centra služeb přicházejí.

Pokud se člověk ocitne bez práce, anebo hledá uplatnění v jiné oblasti, potřebuje především získat příslušné vzdělání, odborné kompetence, sebejistotu a cítit důvěru v to, že se po absolvování svého kurzu dobře uplatní v praxi. Všechny rekvalifikační kurzy Centra služeb pro podnikání mají platnou akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Po složení závěrečné zkoušky dává tato akreditace patřičnou váhu získanému vzdělání a zvyšuje tak šance posluchačů na pracovním trhu.

V rekvalifikačních kurzech se lze naučit nový obor za 1 – 3 měsíce. Látku vysvětlují odborníci z praxe, kteří rádi zodpovídají dotazy, používají názorné příklady a učivo procvičují. Každý student obdrží zdarma přístup do e-learningu. E-learning významně usnadní přípravu na závěrečnou zkoušku a umožňuje procvičování probraného učiva kdykoliv a kdekoliv.

Aktuálně je v nabídce 63 rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a online kurzů. Možné je prezenční i dálkové studium. Studovat můžete například účetnictví, daně, mzdy, administrativu, počítačovou gramotnost, personalistiku nebo třeba marketing a podnikatelské kompetence.

Kvalita života a spokojenost v práci spolu souvisí

Vnímání a prožívání profesního uplatnění má podstatný vliv na kvalitu života už jenom proto, že prací trávíme velkou část našeho času. Prvním a významných krokem k tomu, abychom získali práci, ve které se budeme cítit dobře, je bezesporu další vzdělávání nebo rekvalifikace. Posuneme-li se ke spokojenosti v práci, velmi často mizí i tenze v dalších oblastech života - ve vztazích, v rodině, nebo v otázkách týkajících se celkového zdraví.

I nástup do kurzu je ale změna, která občas vyvolává pochybnosti. Zvládnu to? Splní kurz moje očekávání? Naučím se tam něco? Udělám zkoušku a využiju pak znalosti v praxi? Odpovědi na tyto otázky vám dají posluchači Centra služeb pro podnikání, kteří už rekvalifikační nebo vzdělávací kurz absolvovali. Zajímá vás, jak proběhl jejich první krok k úspěšné profesní, potažmo životní změně? Přečtěte si jejich zkušenosti a zážitky z kurzů.

Reference od účastníků našich vzdělávacích kurzů (sluzbyapodnikani.cz)

Takto vypadá běžný den ve Vzdělávacím centru Centra služeb pro podnikání

Kurzy a vzdělávací programy Centra služeb pro podnikání najdete na našich webech EduCity.cz a Skoleni.cz, webech s největší nabídkou vzdělávacích programů a služeb na českém internetu.