Proč slabí manažeři nedokáží získat nejlepší talenty

Firmy věnují značný objem času i peněz vytváření procesů pro získání nejlepších talentů. Jen málo jich však věnuje stejnou pozornost odstranění největší překážky v úspěšném náboru talentů – slabých náborových manažerů. Tvrdí to alespoň světově uznávaný poradce v oblasti řízení lidských zdrojů a současný profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan.

V rámci širšího projektu identifikace špatných manažerů, na kterém nyní pracuje, vymezil Sullivan způsoby, jimiž slabí manažeři poškozují rychlost i kvalitu náboru. Ve svém článku na portálu ERE.net je popisuje jako 20 nejčastějších důvodů, proč slabí manažeři nedokáží získat nejlepší talenty.

1. Obecné faktory bránící dobrému náboru

 • Nejlepší talenty nebudou pracovat pro slabé manažery.

 • Slabí manažeři mají s největší pravděpodobností i slabé týmy.

 • Slabí manažeři mohou nabídnout jen omezené zdroje.

 • Slabí manažeři většinou dostávají slabé náboráře.

2. Faktory související s náborovými schopnostmi a dovednostmi příslušného manažera

 • Slabí manažeři selhávají v procesu vyhledávání talentů.

 • Slabí manažeři jsou špatní obchodníci.

 • Slabí manažeři nejsou v průběhu náboru inovativní, což odrazuje inovátory.

 • Neschopnost provést benchmarking a analýzu konkurence vede k nekonkurenčním nabídkám práce.

 • Slabí manažeři nevědí, jak řídit konkurenční nabídky.

 • Manažeři, kteří neudržují krok s aktuálním vývojem svého oboru, vytvářejí špatné popisy práce.

 • Slabé technické znalosti mohou vést ke špatnému screenování kandidátů.

3. Faktory související se slabými manažerskými dovednostmi

 • Slabí manažeři se nedokáží rozhodovat.

 • Slabí manažeři se rozhodují pomalu.

 • Špatně řízený náborový proces signalizuje slabý management.

 • Slabá zpětná vazba v průběhu náboru indikuje slabou zpětnou vazbu při výkonu práce.

 • Slabí manažeři jsou častěji předpojatí a příliš obecní ve svém usuzování.

4. Faktory související s egem či neflexibilitou

 • Přesvědčení, že nejvyšší manažeři se nemají zapojovat do náboru byť nejlepších talentů.

 • Slabí manažeři mohou přehánět své požadavky na uchazeče.

 • Slabí manažeři mohou trvat na tom, aby nabízená práce zůstala bez jakýchkoli změn.

 • Slabí manažeři často nedokáží nabídnout odpovídající platové podmínky.

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net