Proč zaměstnávat osoby se zdravotním postižením?

Protože se to zkrátka a jednoduše vyplatí jak zaměstnancům, tak i zaměstnavatelům. Pohled na zaměstnávání osob se zdravotním postižením se přes veškeré snahy mění jen pomalu a stále ještě existuje velké procento osob, které tuto oblast chápou spíše jako charitu než běžný podnikatelský princip. Statistiky však hovoří zcela jasně, každý desátý obyvatel trpí více či méně závažným stupněm postižení. Měli bychom tedy začít s touto skupinou počítat, a to nejenom kvůli statistické nutnosti, ale protože se nám to prostě vyplatí.

Mgr. Martin Stolín, Ph.D.

Výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Výhod je opravdu bezpočet. Tady jsou jen některé z nich:

  • úspory za odvod do státního rozpočtu
  • nemusíte řešit náhradní plnění
  • dostanete slevu na dani
  • získáte kvalitní a loajální zaměstnance
  • zvýšíte svou prestiž a konkurenceschopnost
  • můžete vyřešit nedostatek zaměstnanců náborem zdravotně postižených osob

Přidejte fakt, že lidé se zdravotním postižením mají každý individuální pracovní potenciál, zkušenosti a dovednosti a máte dostatek důvodů se o problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením zajímat.

Problém informovanosti zaměstnavatelů

Problém ale spočívá v tom, že zájem nebo spíše nezájem zaměstnavatelů o osoby se zdravotním postižením vychází zejména z jejich neinformovanosti o problematice. Odlišnost často vyvolává představu problémů navíc, se kterými bychom se museli vypořádat – úprava pracoviště, bariéry v komunikaci, obtížnější zapracování, vysoká nemocnost. Legislativně jsou sice práva OZP zakotveny již řadu desetiletí, nejdůležitější je ovšem změna v chápání a nazírání problematiky pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením.

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti nejsou dostačující, nedochází k účelnému a efektivnímu propojování obou cílových skupin – osob se zdravotním postižením a zaměstnavatelů.

Většina zaměstnavatelů navíc neví, jaké konkrétní pracovní pozice může lidem se zdravotním postižením nabízet. Neví, kde hledat vhodné kandidáty, jak využít jejich pracovní potenciál či jak s těmito osobami komunikovat. Řada zaměstnavatelů se též obává zapracování osob se zdravotním postižením a toho, jak budou přijati do kolektivu. Budou umět s ostatními spolupracovat?

Zaměstnavatelům také často chybí praktické informace z oblastí vedení povinných evidencí, přípravy a auditu pracovních míst i náboru a vyhledání OZP zaměstnanců. Neznají způsob plnění zákonné povinnosti ani kategorie zdravotního postižení z pohledu zaměstnanosti.

Významnou roli hrají i další faktory, zejména nevyhovující způsoby přípravy na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, ochranitelský přístup ze strany blízkých osob a blízké komunity, které vedou k tomu, že lidé se zdravotním postižením nejsou dobře připraveni na výkon zaměstnání. A tak bychom mohli pokračovat…

Jak začít?

Uvažujete-li o zaměstnání osoby se zdravotním postižením, ujasněte si v rámci podnikového managementu, proč chcete zaměstnat OZP. Jakou k tomu máte motivaci? Do jaké míry jste ochotni a schopni vyjít vstříc nestandardním podmínkám, které zaměstnávání OZP s sebou často přináší? Jaký druh postižení by podle vašeho názoru potenciálního pracovníka se zdravotním postižením na zamýšlené pracovní pozici co nejméně omezoval?  Pokud jste velká firma, specifikujte, jak budete motivovat své „recruitery“, aby si v rámci poptávaných pracovních sil všímali i OZP.

Podle svých představ co nejpřesněji vytipujte pracovní místo nebo pracovní místa, která připravujete pro OZP včetně vašich představ o kvalifikačních a osobnostních požadavcích na kandidáta. Buďte připraveni svoje představy pružně měnit a upravovat podle konkrétních možností a schopností pracovníka, kterého zaměstnáte (úprava pracoviště, úprava pracovní doby, velikost pracovního úvazku či alespoň částečná možnost práce z domova, apod.).