Profesia.cz: Ženy hledají zkrácený úvazek, muži živnost

Ilustrační snímek

V posledních letech roste podíl lidí, kteří chtějí být zaměstnaní také jinou formou než na trvalý poměr. Na atraktivitě získávají živnosti, uchazeči si také častěji hledají práci na dohodu. Nadále platí, že převážná většina lidí chce pracovat na trvalý pracovní úvazek, avšak 29 % uchazečů o práci za poslední rok uvedlo, že hledají práci na zkrácený úvazek, čtvrtina na dohodu a téměř každý desátý chce pracovat na živnost.

Většinou si lidé hledají trvalý pracovní poměr. Téměř dvě třetiny lidí už ale přímo ve svém životopisu uvádějí, že si hledají práci i na jiný než plný úvazek.

Forma úvazku* Podíl uchazečů
plný úvazek 88%
zkrácený úvazek 29%
na dohodu 25%
živnost 9%

Zdroj: Profesia.cz

*uchazeč o práci může zadat současně více preferovaných forem úvazku

Alternativní úvazky hledají zejména mladí, ženy a lidé se základním vzděláním

Z toho, o jakou formu pracovního úvazku se lidé ucházeli, vyplývá, že čím mladší člověk, tím častěji chce pracovat formou alternativního pracovního úvazku: na zkrácený pracovní poměr, na dohodu, na živnost nebo u nejmladší věkové generace formou studentské praxe.

V nejmladší věkové kategorii do 24 let je nejnižší podíl lidí, kteří si hledají práci na trvalý pracovní poměr, a naopak nejvyšší podíl lidí, kteří chtějí pracovat na zkrácený pracovní úvazek nebo na dohodu.

S přibývajícím věkem je vidět přímou úměru v podílu lidí, kteří chtějí pracovat na živnost. Zatímco mladí lidé chtějí pracovat na živnost jen v sedmi procentech, lidé ve věku od 45 do 54 let se do živnosti pouštějí již ve 12 %.

Tabulka 1: Ochota lidí pracovat na alternativní pracovní úvazky

Věková kategorie Forma pracovního úvazku Podíl lidí, kteří chtějí pracovat formou daného pracovního úvazku
17-24 plný úvazek 81%
zkrácený úvazek 36%
na dohodu 33%
živnost 7%
studentská praxe 1%
25-34 plný úvazek 93%
zkrácený úvazek 27%
na dohodu 21%
živnost 10%
studentská praxe 0%
35-44 plný úvazek 92%
zkrácený úvazek 24%
na dohodu 18%
živnost 11%
studentská praxe 0%
45-54 plný úvazek 92%
zkrácený úvazek 20%
na dohodu 19%
živnost 12%
studentská praxe 0%

Zdroj: Profesia.cz

Zkrácený úvazek je lákavý pro více než třetinu žen

Z porovnání, jakou formu úvazku preferují a uvádějí ve svých životopisech muži a ženy, vyplývá, že flexibilnější na trhu práce jsou ženy. Muži si hledají práci na plný úvazek v 90 %. Jinou formu úvazku, než je trvalý pracovní poměr, vyhledává 60 % mužů. Mezi ženami si práci na trvalý poměr hledá 86 % a na některou z jiných forem úvazků si hledá až 67 % žen.

Nejvýraznější rozdíl mezi preferencemi mužů a žen je v podílu lidí, kteří chtějí pracovat na zkrácený pracovní poměr. Více než třetina žen by se ráda zaměstnala na zkrácený pracovní poměr, ale u mužů se o práci na zkrácený pracovní poměr uchází jen pětina

Lidé se základním vzděláním nechtějí jít do živností

Nejvyšší podíl uchazečů, kteří si hledají práci na alternativní pracovní úvazek, je ve skupině lidí se základním vzděláním. Přestože často uvádějí, že by rádi pracovali také na jiný než trvalý poměr, je u nich vidět největší nezájem o živnosti. Z alternativních úvazků jsou pro ně atraktivní dohody nebo práce na zkrácený úvazek. Naopak živnost je nejrozšířenější mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním.


Tabulka 2: Ochota lidí pracovat na alternativní pracovní úvazky podle dosaženého vzdělání

Vzdělání Forma pracovního úvazku Podíl lidí, kteří chtějí pracovat formou daného pracovního úvazku
základní vzdělání plný úvazek 87%
plný úvazek zkrácený úvazek 31%
  na dohodu 32%
  živnost 5%
  studentská praxe 0%
středoškolské bez maturity plný úvazek 93%
  zkrácený úvazek 23%
  na dohodu 21%
  živnost 9%
  studentská praxe 0%
středoškolské s maturitou plný úvazek 89%
  zkrácený úvazek 29%
  na dohodu 22%
  živnost 10%
  studentská praxe 0%
vysokoškolské II. stupně plný úvazek 92%
  zkrácený úvazek 28%
  na dohodu 20%
  živnost 13%
  studentská praxe 1%

Zdroj: Profesia.cz

Nejflexibilnější jsou překladatelé, žurnalisté a umělci

Vysoký podíl lidí zajímajících se o práci na některý nebo vícero alternativních úvazků je zejména v kategoriích překladatelství a tlumočnictví, žurnalistika, polygrafie a média nebo v umění a kultuře.

Spíše umělecké nebo kreativní kategorie mají vysoký podíl lidí, kteří si hledají práci na dohodu nebo na zkrácený pracovní úvazek. Mezi kategorie, kde lidé hledají práci také na jiné formy úvazku než trvalý pracovní poměr, patří také leasing nebo informační technologie, kde je silně zastoupena práce na živnost.

Zdroj: Profesia.cz - internetový portál práce v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profesia.cz