Profesia.cz: Znalost angličtiny vyžaduje 57% pracovních nabídek

Ilustrační snímek

Tři z pěti inzerátů na pracovním portálu Profesia.cz obsahují požadavek anglický jazyk. Nejčastěji se vyžaduje, aby uchazeči ovládali anglický jazyk aktivně. Lepší šance najít si práci tak mají mladí lidé, kteří jsou v jazykových schopnostech zdatnější.

Alespoň jeden cizí jazyk. Tak zní požadavek zaměstnavatelů. Za poslední rok obsahovalo podmínku ovládat anglický jazyk 57 % inzerovaných pracovních nabídek na portálu Profesia.cz. Druhým nejčastěji požadovaným jazykem je němčina. Podmínku ovládat německý jazyk za poslední rok uvedli zaměstnavatelé v 18 % nabídek. Třetím nejžádanějším jazykem v České republice je francouzský jazyk, jehož ovládání se vyžadovalo ve 2% nabídek.

Tabulka 1: Nejčastěji požadované cizí jazyky v pracovních nabídkách

Cizí jazyk

Podíl nabídek s podmínkou daného jazyka

Anglický jazyk

57%

Německý jazyk

18%

Slovenský jazyk

2%

Francouzský jazyk

2%

Maďarský jazyk

1%

Ruský jazyk

1%

Italština

1%

Polský jazyk

1%

Holandský jazyk

1%

Zdroj: Profesia.cz

Aktivní znalost angličtiny znamená čtyřnásobně lepší šance na trhu práce

Nejvíc by firmy přivítaly, kdyby uchazeči ovládali nejběžnější cizí jazyk obchodního styku, anglický jazyk, na aktivní úrovni. Až 43 % inzerátů obsahujících podmínku anglického jazyka požaduje právě aktivní znalost. Dohromady bylo loni nabídek vyžadujících aktivní znalost anglického jazyka přibližně 12 tisíc.

Druhou nejběžněji požadovanou úrovní anglického jazyka v nabídkách byla úroveň mírně pokročilý. Nabídek obsahujících podmínku ovládat anglický jazyk na mírně pokročilé úrovni bylo čtyřnásobně méně než nabídek s aktivní znalostí angličtiny.

Tabulka 2: Podíl nabídek podle toho, jakou úroveň anglického jazyka zaměstnavatelé vyžadují

Požadovaná úroveň angličtiny

Podíl nabídek s podmínkou daného jazyka

základy

2%

mírně pokročilý

10%

aktívně

43%

expert, tlumočení

2%

Mateřský jazyk

0%

Zdroj: Profesia.cz

Informatici se bez angličtiny neobejdou

V loňském roce nejvyšší důraz na angličtinu kladly firmy, které hledaly lidi do informačních technologií. Tři ze čtyř nabídek si kladly podmínku, aby uchazeč ovládal anglický jazyk.

Téměř stejný podíl nabídek požadujících angličtinu měly firmy hledající zaměstnance do zákaznické podpory.

Angličtina je běžným požadavkem též v kategoriích farmaceutický průmysl, překladatelství a tlumočnictví a lidské zdroje a personalistika.

Pracovní nabídky podle kategorií

Podíl nabídek s podmínkou daného jazyka

Informační technologie

75%

Zákaznícka podpora

73%

Farmaceutický průmysl

69%

Překladatelství a tlumočnictví

60%

Lidské zdroje a personalistika

58%

Zdroj: Profesia.cz

Kvalitních angličtinářů je nedostatek

Stejně jako v pracovních nabídkách, i v životopisech uchazečů o práci se nejčastěji vyskytuje právě anglický jazyk. Angličtina je nejrozšířenějším cizím jazykem. Až 57 % uchazečů o práci na portálu Profesia.cz uvádí, že ovládá anglický jazyk.

Horší je to však s úrovní ovládání jazyka. Většina lidí ovládá anglický jazyk na úrovni mírně pokročilý, ne na úrovni aktivní, jak firmy nejčastěji potřebují. Častěji než aktivně ovládají lidé jen základy angličtiny. Aktivní znalost anglického jazyka deklaruje jen 17 % lidí.

Deklarovaná úroveň angličtiny

Podíl životopisů s danou úrovní jazyka

aktivně

17%

expert, tlumočení

1%

mateřský jazyk

0%

mírně pokročilý

21%

základy

18%

Zdroj: Profesia.cz

Podle toho, co uvádějí ve svých životopisech, německý jazyk ovládá 37 % lidí hledajících práci a ruský jazyk 15 %. Rozšířené mezi uchazeči jsou také slovenský jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk.

Cizí jazyk

Podíl lidí ovládajících daný jazyk

Anglický jazyk

57%

Německý jazyk

37%

Ruský jazyk

15%

Slovenský jazyk

9%

Francouzsky jazyk

4%

Španělský jazyk

3%

Polský jazyk

3%

Italský jazyk

1%

Maďarský jazyk

1%

Ukrajinský jazyk

1%

Zdroj: Profesia.cz

S věkem jazykové schopnosti klesají

Pro mladé lidi do 25 je ovládání anglického jazyka téměř běžné. Alespoň základy ovládá víc než pětina uchazečů z nejmladší věkové kategorie. Aktivní anglický jazyk deklaruje čtvrtina lidí ze stejné kategorie.

S přibývajícím věkem klesá podíl lidí, kteří anglický jazyk ovládají. Klesá také podíl lidí, kteří ovládají anglický jazyk na aktivní úrovni a stoupá podíl lidí uvádějících jen základy angličtiny.

Ve věku od 45 do 54 let anglický jazyk ovládá jen 22 % uchazečů a aktivně jen 3 %.

Tabulka 3: Přehled jazykových schopností v jednotlivých věkových kategoriích

Věková kategorie

Úroveň angličtiny

Podíl lidí s danou úrovni angličtiny

17-24

základy

21%

mírně pokročilý

31%

aktívně

25%

expert, tlumočení

1%

mateřský jazyk

0%

25-34

základy

20%

mírně pokročilý

21%

aktívně

19%

expert, tlumočení

2%

mateřský jazyk

0%

35-44

základy

16%

mírně pokročilý

11%

aktívně

6%

expert, tlumočení

1%

mateřský jazyk

0%

45-54

základy

12%

mírně pokročilý

7%

aktívně

3%

expert, tlumočení

0%

mateřský jazyk

0%

55-99

základy

9%

mírně pokročilý

6%

aktívně

4%

expert, tlumočení

1%

mateřský jazyk

0%

Zdroj: Profesia.cz

Zdroj: Profesia.cz - internetový portál práce v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profesia.cz