Propouštíte? Nemlčte o tom

To, jak se firma postaví k propouštění zaměstnanců, je zásadní nejen pro zaměstnance, kteří musejí odejít, ale i pro ty, kteří zůstávají. Klíčovým úkolem pro lidské zdroje je motivovat zůstávající zaměstnance, kteří ztrácejí důvěru v organizaci, pro níž pracují. Manažeři by měli udělat vše pro to, aby tito zaměstnanci zůstali pozitivní.

- Jasně komunikujte o důvodech propouštění a také o tom, co bude následovat. Zaměstnanci spíše přijmou rozhodnutí o propouštění, pokud jim sdělíte skutečný důvod. Srozumitelně proto hovořte o důvodech propouštění a vysvětlujte, jaké další kroky firma chystá. Specifikujte také podporu, kterou poskytnete odcházejícím zaměstnancům.

- Přistupujte k propouštění jako k viditelnému a spravedlivému procesu. V první řadě dodržujte právní předpisy. Uvědomte si však zároveň, že to, jak propouštění vnímají zaměstnanci, je klíčové a bude mít hluboký vliv na to, jak budou vnímat celou organizaci.

- Ujistěte se, že linioví manažeři mají patřičné dovednosti pro zvládání propouštění. Zůstávající zaměstnance musíte správně řídit – komunikovat s nimi a ujistit je o budoucnosti prostřednictvím vašich plánů pro další kroky. To je většinou úkolem liniových manažerů, a velmi proto záleží na jejich schopnosti motivovat a zapojit zaměstnance. Měli by být připraveni řešit každodenní emocionální reakce zaměstnanců na změny.

- Individuálně si promluvte se zůstávajícími zaměstnanci a naslouchejte jejich obavám. Je velice důležité, aby zaměstnanci věděli, že mohou volně vyjadřovat své názory. Manažeři by měli pravidelně a důvěrně mluvit se zůstávajícími zaměstnanci, ujistit je o jejich další kariéře a nabídnout pomoc při přizpůsobování novým způsobům práce.

- Prosazujte pozitivní vizi s vyhlídkou do budoucnosti. Nejvyšší vedení by mělo podporovat strategii opětného zapojení zůstávajících zaměstnanců a podporovat liniové manažery. Mělo by oznamovat jasnou a zdravou vizi budoucnosti organizace a zdůrazňovat, že firma závisí na dovednostech a schopnostech zbývajících zaměstnanců. Ujistěte se, že zaměstnanci uvidí, jak individuálně zapadají do této vize a jak důležité je jejich konkrétní přispění.

-kk-
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone