Průzkum: Motivace ICT odborníků

Personální agentura Hays oslovila v červnu 2012 české ICT specialisty ze své databáze k vyplnění krátkého průzkumu ohledně jejich motivace. Na otázky odpovědělo 492 respondentů. Ukázalo se, že ICT specialisté nejčastěji nacházejí nové zaměstnání díky přímému oslovení potenciálních zaměstnavatelů, na druhém místě pak volí personální agentury. Nejzajímavějšími benefity jsou pro ně možnost osobního či profesního růstu, práce z domova a dovolená navíc. Zaměstnavatele opouštějí nejčastěji kvůli financím.

1. Před kolika lety jste naposledy měnil zaměstnání?

Z odpovědí vychází, že zaměstnanci v oblasti IT nemění zaměstnání často, nejvíce – více než jedna třetina dotázaných – jich naposledy zaměstnání měnilo před více než 4 lety. Tyto odpovědi mohou být ovlivněny déle trvající ekonomickou recesí, která zvyšuje obavy o ztrátu zaměstnání, či snižuje ochotu zaměstnanců změnu riskovat.

2. Měnili jste práci napřímo, přes personální agenturu, nebo na doporučení?

ICT odborníci nejčastěji najdou nové zaměstnání oslovením potenciálního zaměstnavatele napřímo, druhou nejčastější variantou je pak nalezení nového pracovního místa za pomoci personální agentury. Některé role jsou obsazovány pouze přes personální agentury. Možnost doporučení zaměstnance úspěšně využila necelá jedna pětina respondentů. Stále více společností vytváří motivační programy pro doporučení zaměstnance.

3. Získali jste někdy práci přes personální agenturu?

Přes 57% respondentů si v minulosti úspěšně našlo práci přes personální agenturu, více než jedna pětina ze všech dotázaných dokonce opakovaně.

4. Jaký benefit byste nejvíce ocenili u nového zaměstnavatele?

V odpovědích na tuto otázku nejvíce respondentů uvedlo jako nejdůležitější možnost osobního/profesního růstu, následovala možnost práce z domova a dovolená navíc. IT odborníci si „nejméně cení“ životního pojištění a tzv. kafetérie.

5. Proč byste zvažoval změnu zaměstnání?

V poslední otázce byla – možná poněkud překvapivě – nejčastějším důvodem pro změnu pracovního místa odpověď finance. Zhruba o polovinu méně účastníků průzkumu zmínilo jako nejdůležitější typ a míru zajímavosti projektu. Nejméně častým důvodem pro změnu zaměstnání byly technologie a možnost jejich použití v nové pozici.

„Odpovědi na tuto otázku nás překvapily, kandidáti na pohovorech často uvádí, že chtějí změnit práci právě kvůli možnosti použít nové technologie, rozšířit si znalosti a poznat jak to funguje jinde,“ dodává Klára Antošová, Senior konzultant IT/telco v Hays Czech Republic.

-kk-

Zdroj: Hays Czech Republic s.r.o. - přední světová společnost v oboru lidských zdrojů a získávání specialistů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Hays Czech Republic s.r.o.