Rekvalifikovat nebo vyhodit?

Až do devadesátých let minulého století se větší firmy držely spíše zásady doživotního zaměstnání, kterou také slibovaly svým pracovníkům. Uplatňovaly se zde rotace zaměstnanců a kdykoli nastaly nové okolnosti nebo změny, pracovníci absolvovali potřebné školení. Vše se však začalo obracet. Firmy začaly snižovat stavy a na místa propuštěných zaměstnanců začaly přijímat nové, s moderními znalostmi a schopnostmi. Autor se ve svém článku zabývá tím, co je v současné době lepší – zda zaměstnance rekvalifikovat nebo propustit a najít si nové.

Autor ve svém článku používá výraz „sociální kapitál“. Firmy, které disponují významným sociálním kapitálem, mají tendenci své zaměstnance spíše školit, a nikoli propouštět. Pod pojmem sociální kapitál si můžeme představit síť vztahů na pracovišti, kde se lidé vzájemně znají a jsou na sebe zvyklí – proto mohou úspěšně spolupracovat. Je to podobné jako u profesionálních tanečníků – pár může být úspěšný pouze tehdy, když se oba partneři dobře znají. Firmy se silným sociálním kapitálem si také více váží týmové spolupráce, proto nejsou nakloněny myšlence jednotlivé členy týmu propustit a narušit tak vztah, který mezi nimi byl.

Do pojmu sociální kapitál můžeme zahrnout také aspekt důvěry. Ať jsou to reklamní agentury nebo týmy zkušených chirurgů, ve většině firem hraje značnou roli to, jak se na sebe mohou jednotliví členové týmu spolehnout a zda si mohou důvěřovat. Je logické, že důvěru v nově přijatého zaměstnance si nevybudujeme hned, což může být rušivé zvláště tam, kde při práci na projektech hraje významnou roli čas. Autor se ve svém článku opíral o výsledky výzkumu provedeného mezi 3000 zaměstnanci. Ukázalo se, že lidé, kteří podstoupí proces rekvalifikace, mají tendenci později pracovat efektivněji než ti, kteří by nastoupili na jejich místo.

Velmi také záleží na tom, v jakém oboru firma podniká. Společnost, která vytváří zisky tak, že inovuje své stávající produkty, bude spíše trvat na zaškolení svých původních zaměstnanců s klíčovými znalostmi, zatímco firma, která si buduje značku na nových výrobcích, raději přijme pracovníky nové.
Zdroj: Knowledge@Wharton - odborný portál přední světové obchodní školy Wharton při University of Pennsylvania
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge@Wharton