Reportáž z workshopu Thalento: Nová generace technologií pro HR

Jochen Bessemans, HR Tech Valley

Technologie dramaticky mění práci s lidmi ve firmách. Manažeři a personalisté se musí s těmito technologiemi začít rychle seznamovat, pokud si chtějí zachovat šanci na konkurenceschopnost.

Jaké změny již probíhají v HR? Co nás čeká v nejbližších letech? Jaké technologické nástroje máme k dispozici? Jak se máme chovat, abychom přežili?

Na tyto otázky odpověděl v rámci workshopu Nová řešení pro talent management zakladatel technologické společnosti Thalento a spoluzakladatel clusteru HR Tech Valley v Belgii – Ben Greeven.

Spolu s ním vystoupil Jochen Bessemans, manažer a „evangelista“ technologií v HR Tech Valley. Oba přijeli do Prahy pohovořit o budoucnosti řízení lidských zdrojů a technologické revoluci.

Setkání, které se konalo dne 25. května v Praze a 26. května v Bratislavě, zorganizovala personálně-poradenská společnost Image Lab, strategický partner Thalento pro Českou a Slovenskou republiku.

Pokud vás zajímají nové technologie v HR, přijměte pozvánku na další workshop Využití profesní diagnostiky Thalento, který se koná 18. července 2017 od 9 hodin ve společnosti Image Lab. Vstup zdarma po předchozí registraci ZDE nebo na tel. 284 689 877, 773 227 227, imagelab@imagelab.cz

Nyní však zpět ke květnovému workshopu s Benem Greevenem.

HR technologie versus Workforce technologie

Přestaňme hovořit o HR technologiích, které až příliš prvoplánově evokují pocit, že pomocí technologií organizujeme lidské zdroje. Hovořme raději o Workforce technologiích a dejme najevo zájem o lidi a nikoliv o pouhá čísla,“ vysvětluje Ben Greeven.

Stávajícím úkolem a výzvou pro personalisty je podle něho změnit chování uvnitř firem. Je třeba začít pracovat se zaměstnanci jako s nejdůležitější součástí správného fungování firmy jako celku a nikoli jen jako s čísly v očích managementu.

Současný stav technologií může velmi rychle pomoci identifikovat silné stránky jednotlivců i týmů a optimalizovat chod celé firmy díky využití správné kombinace technologií a práce s lidmi.

Ben Greeven, Thalento

Éra hyperaktivity aneb Boom na trhu HR technologií

Zaplatit za inzerát na pracovní pozici hříšnou sumu v nějakém tištěném médiu a čekat, jestli někdo zareaguje.

To byl do roku 2000 vcelku běžný postup, jak oslovit potenciální uchazeče. Po roce 2000 se však inzerce začala velmi rychle přesouvat na internet.

Po roce 2011 pak podle Greevena nastala pravá éra hyperaktivity – éra akvizic společností vytvářejících nové technologie pro HR, která eskaluje dodnes.

Například SAP převzal společnost Success Factors, Oracle převzal Taleo, IBM převzala Kenexu. Od roku 2015 se už pohybujeme v řádu stovek akvizic v hodnotách bilionů dolarů. Tyto sloučené společnosti navíc významně rostou a je jim predikována zářná budoucnost.

Problém není získat data, ale umět s nimi pracovat

Řada technologických nástrojů pracuje pouze se statickými daty, která jsou aktuální pouze v daném momentě, kdy je získáme. 

„Podle studií je 73 % kontaktů na kandidáty, které máme v našem ATS (Applicant Tracking System), neplatných,“ vysvětlil situaci Ben Greeven.

Nové generace technologií však již nabízejí nástroje, které dokáží pracovat s aktuálními daty a, například na základě analýzy osobního profilu na Facebooku, zhodnotit osobnost daného člověka.

Začíná se skutečně nahlas hovořit o termínech, jako je strojové učení či umělá inteligence v HR.

Tyto nástroje nejsou vůbec hudbou budoucnosti. Jsou tady dnes a nyní. Díky nim se budou personalisté moci již v blízké budoucnosti oprostit od transakčních záležitostí, jako je sběr neužitečných a rychle zastarávajících dat či hledání kandidátů na nesprávných místech.

Budou se moci zaměřit smysluplnější činnost, například vedení dialogu s vhodnými kandidáty a talenty, kteří si v dnešní době mohou vybírat a chtějí firmu dobře poznat dříve, než se rozhodnou do ní nastoupit.

HR tech na stávajícím trhu

Budoucnost personalistiky náleží HR technologiím, respektive Workforce technologiím, které dokáží spojit lidi, technologie a byznys dohromady.

V návazné části workshopu představil Jochen Bessemans technologické nástroje, které jsou již nyní personalistům na trhu k dispozici.

Jochen Bessemans, HR Tech Valley

  • Actonomy: nástroj pro sémantické vyhledávání, který vyhledává shodu mezi popisem pracovní pozice a životopisy kandidátů.
  • Belong: nástroj schopný zacílit, zaujmout a získat pasivní potenciální kandidáty.
  • Crystal Knows: online nástroj, který na základě analýzy dostupných online dat dokáže identifikovat osobnost člověka a podle metody DISC přiřadit k některému osobnostnímu typu.
  • Facelytix: nástroj pro velmi rychlé osobnostní testování na dálku propojující videotechnologii s umělou inteligencí.
  • Intervyo: virtuální pracovník náboru, který na základě prediktivní analýzy hodnotí vhodnost kandidáta na danou pozici.
  • Reschedge: praktický nástroj pro organizaci a plánování pohovorů s uchazeči.
  • TalentBin: nástroj provozovaný společností Monster pro vyhledávání pasivních kandidátů na internetu podle toho, kde jsou právě online; vyhledává pomocí profesních zájmů, dovedností a činností.
  • Thalento: online diagnostika, která umožňuje jednoduše otestovat kandidáta na základě osobnostních a motivačních dotazníků, kognitivních testů a testů schopností v mnoha jazykových mutacích. Umožňuje také vytváření vlastních kompetenčních modelů a vůči nim hodnocení osobnostních předpokladů uchazečů. V ČR a SR poskytuje společnost Image Lab. Více informací o online diagnostice Thalento.

Další workshop se koná  18. července 2017

Ukážeme vám, jak pomocí nejmodernějších diagnostických metod Thalenta – testů, zpětné vazby a sestavení mapy klíčových kompetencí zaměstnanců a týmů – získáte klíčový nástroj pro lepší fungování firmy jako celku.

Workshop Využití profesní diagnostiky Thalento se koná 18. července od 9 hodin ve společnosti Image Lab.

Vstup zdarma po předchozí registraci ZDE nebo na tel. 284 689 877, 773 227 227, imagelab@imagelab.cz