Řízení kariéry: Každý pes jiná ves

Myslí si některý z vašich zaměstnanců, že se může stát viceprezidentem firmy po roce stráveném ve vašich řadách? Pak asi není něco v pořádku. Pro zaměstnavatele i zaměstnance je výhodné, dokáže-li firma synchronizovat své obchodní síle s cíli v oblasti řízení kariéry svých zaměstnanců.

Všichni ušetří drahocenný čas, budou-li vědět, co mají dělat. Organizační vůdcové i zaměstnanci by proto měli udržovat otevřený a transparentní přístup ke svým vztahům. Při vývoji postupů řízení kariéry vašich zaměstnanců se držte následujících praktických rad:

- Prověřte realitu. Buďte k zaměstnancům upřímní v tom, co je možné a co není. Je to velmi důležité zejména při řízení zaměstnanců s nereálnými očekáváními. Ti si totiž nemusejí uvědomovat, že určité pozice vyžadují splnění určitých kritérií.

- Neprodlužuje celý proces. Znamená to, že ve chvíli, kdy se objeví nová role, nebo změna některé stávající role, byste měli být připraveni o tom mluvit. V opačném případě se celý proces bude zbytečně prodlužovat.

- Zaujměte pružný postoj. Zaměstnavatelé by měli umožňovat svým zaměstnancům, aby si vyzkoušeli nové role a odpovědnosti kdykoli to bude možné. Nedovolte, aby vaše popisy práce omezovaly výkonnost zaměstnanců. Zaměstnanci mají celou řadu talentů, schopností a dovedností, které mohou nabídnout.

- Pochopte hodnotu experimentování. Dáte-li zaměstnancům možnost vyzkoušet si nové role, uvidíte, zda se pro dané role hodí či nikoli. Opět se snažte příliš nesvazovat své zaměstnance popisy práce.

- Podporujte zdravé pracovní prostředí. Vyhněte se tomu, abyste svým zaměstnancům „prodávali" nové role. Pokud jim řeknete, že jde o skutečně vzrušující změnu role, mohou získat pocit, že nelze odmítnout, což je chyba.

- Uvědomte si, že zaměstnanci mají různá očekávání. Můžete mít zaměstnance, kteří budou asertivní a agresivní, aby se dostali na vyšší role. Jiným však může vyhovovat spíše více flexibility a více času doma. Můžete mít také zaměstnance, který se ve své roli už nudí, ale nechce řídit ostatní. V takovém případě nejde o vhodného kandidáta na povýšení.

- Přemýšlejte o netradičních způsobech rozvoje kariéry. Lépe se seznamte se svými lidmi. Ne každý chce totiž být manažerem. Buďte upřímní v očekáváních od jednotlivých rolí i v tom, jak si představujete, že je povýšení zaměstnanci budou plnit. Všímejte si jejich reakcí. Jsou šťastní a chtějí tyto role?

- Přidělte zaměstnancům nové a různorodé projekty. Přidělujte nové projekty na základě zájmů, zkušeností a kvalifikace jednotlivých zaměstnanců. Sledujte, zda jsou vhodní pro daný úkol a neplní jen požadavky, do kterých je nutíte. Pokud bude chybět motivace, z nejvýkonnějších zaměstnanců se mohou stát průměrní.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools