Sám sobě porotcem

Ohodnocení sebe sama je proces, ve kterém získáváte informace sami o sobě, abyste mohli učinit lepší a informovanější rozhodnutí ve vašem profesním životě. Stojí na počátku plánování vaší pracovní budoucnosti. Ve vašem sebehodnocení byste se měli zaměřit na to, jaké jsou vaše zájmy, hodnoty, osobnost a schopnosti, které můžete ve vašem zaměstnání uplatnit.

Jestliže se ptáte na své zájmy, ptejte se po tom, co se vám líbí, co máte rádi a co naopak ne. Při výběru hodnot byste měli volit takové, které se projevují ve vašem jednání v mnoha sférách života. Při rozpoznávání vaší osobnosti se soustřeďte na vaše individuální vlastnosti, na to, co vás nějak motivuje, jaké máte potřeby a jaké zaujímáte postoje. Určení vašich schopností, vám pak pomůže dobře si uvědomit, co děláte s radostí a co nikoliv.
-kh-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR