Sedm výzev řízení talentů

Ilustrační snímek

Talent management znamená pro firmy dva zásadní úkoly. Tím prvním je identifikace kvalifikovaných kandidátů pro současné a budoucí pozice lídrů. Druhým je pak příprava programu pro rozvoj leadershipu, který se zaměří na konkrétní způsoby rozvoje vybraných lídrů. Zatímco dříve se rozvoj leadershipu v organizacích týkal jen několika málo vybraných jedinců, dnes je možné zavádět systémové programy na úrovni řízení celých firem.

Oddělení HR mohou snadno řídit a sledovat vývoj svých leadership programů prostřednictvím moderních, vzájemně provázaných technologických platforem pro řízení talentů, které zahrnují nábor, hodnocení zaměstnanců, řízení výkonnosti, plánování nástupnictví, plánování kariéry apod. Základem úspěšného řízení talentů je však vždy propojení s firemní strategií, na jejímž základě si firma definuje požadovaný vůdcovský styl.

Zajímavý článek na toto téma publikoval John Hansen ze společnosti Oracle na serveru hcmag.com. Popsal v něm sedm kroků, které jsou zapotřebí k identifikaci, získání a udržení nejlepších talentů.

1. Začněte strategií

Vůdcovský styl, který chcete uplatňovat ve vaší firmě, by měl vycházet z jejího zaměření a kultury. Zapojte psychologická a behaviorální hodnocení současných lídrů. Ptejte se vedení, zaměstnanců i zákazníků, co považují za základ úspěšného leadershipu pro vaši firmu.

2. Najděte současné a budoucí lídry

Definujte si očekávané vůdcovské dovednosti a kompetence. Na základě kompetenčních modelů pak vytvořte systém řízení výkonnosti, který bude zahrnovat jasně definovaná měřítka úspěšnosti. Porovnejte si náklady a časovou náročnost hledání lídrů uvnitř a vně firmy. Lídři, které najdete přímo ve firmě, dosahují produktivity průměrně o polovinu rychleji než lídři zvenčí.

3. Najděte mezery

Porovnejte současné a budoucí požadavky vaší organizace na leadership. Pak se zaměřte na to, jak překonat odhalené mezery pomocí plánování nástupnictví a náboru.

4. Plánuje nástupnictví

Identifikujte kritické pracovní role nejen ve vedení firmy, ale ve všech jejích částech. Pomůže vám v tom informační systém, který dokáže pracovat s daty získanými v rámci přijímacích a hodnoticích pohovorů a kariérními plány. Měl by také umět porovnat jednotlivé profily talentů mezi sebou na základě jejich dovedností, kompetencí a výkonnosti.

5. Plánujte kariéru

Plánujte rozvoj jednotlivých zaměstnanců s ohledem na možnosti rozvoje kariéry.

6. Vytvářejte mapy dovedností

Jakmile identifikujete zaměstnance s vysokým potenciálem stát se budoucími lídry, budete potřebovat mapy dovedností, které si tito zaměstnanci budou potřebovat osvojit. Pracujte s formálním i neformálním vzděláváním včetně nejmodernějších nástrojů, jako jsou sociální sítě.

7. Udržte si své lídry

Propojení výkonnosti a platu nestačí. Zaměřte se na to, jak propojit hodnocení zaměstnanců s plněním firemních cílů.

-kk-

Zdroj: Human Capital Magazine - australský server pro vedoucí pracovníky v oblasti řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Capital Magazine