Statistická ročenka trhu práce v České republice 2015

Ilustrační snímek

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Statistickou ročenku trhu práce v České republice 2015. Publikace je určena odborníkům v oblasti zaměstnanosti, analytikům trhu práce, studentům a dalším pracovníkům, kteří se touto problematikou zabývají.

Zahrnuje základní statistické ukazatele a informace z oblasti vývoje evidované nezaměstnanosti, volných pracovních míst, aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a základní struktury nabídky a poptávky na trhu práce.

Publikace je rozdělena na tři hlavní části

  • Časové řady trhu práce v letech 1991–2015

  • Situace na trhu práce – závěr roku 2015

  • Regionální statistika trhu práce v ČR v roce 2015

Trh práce v České republice v roce 2015

  • Průměrný podíl nezaměstnaných osob v roce 2015 dosáhl 6,6 % a v porovnání s předchozím rokem se snížil,

  • průměrný počet uchazečů o zaměstnání činil v loňském roce 478,9 tis. a byl o 82,5 tis. nižší než v roce 2014,

  • průměrný počet volných míst v roce 2015 byl zaznamenán ve výši 90,3 tis. a meziročně tak vzrostl o 41,6 tis.,

  • průměrný počet uchazečů o zaměstnání pobírajících podporu v nezaměstnanosti se snížil z 115,9 tis. v roce 2014 na 101,8 tis. v roce 2015, jejich podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání ovšem vzrostl z 20,6 % na 21,3 %,

  • průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti vzrostla z 5 958 Kč v roce 2014 na 6 171 Kč v roce 2015, na konci roku 2015 činila 6 251 Kč, zatímco v prosinci 2014 dosáhla 6 039 Kč,

  • v roce 2015 bylo v rámci APZ nově vytvořeno celkem 89 220 pracovních míst, což znamenalo nárůst oproti roku 2014 o 22,1 tis. míst, tj. o 32,9 %.

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2015 má 256 stran a je ke stažení na stránkách ministerstva zde. Publikace za jednotlivé předchozí roky si lze zdarma stáhnout z integrovaného portálu MPSV z této adresy.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí

Články v sérii

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2013

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2014

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2015

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2016