Studie: Ve 3. čtvrtletí 2014 budou české firmy nabírat

Ilustrační snímek

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro třetí čtvrtletí 2014 povzbudivé náborové plány. Ukázaly to výsledky průzkumu „Manpower Index trhu práce“ pro třetí čtvrtletí roku 2014, které zveřejnila společnost Manpower Česká republika. 6 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 3 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 90 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí 2014 hodnotu +3 %. Index je nejsilnější od 3. čtvrtletí 2011.

Manpower má pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data (jelikož průzkum v ČR se provádí již pět let), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit. Tato zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná.

Index trhu práce je nejsilnější od třetího kvartálu 2011 a na první pohled působí velmi optimisticky. Na druhou stranu třetí čtvrtletí roku je tradičně obdobím, kdy společnosti nejvíce nabírají nové zaměstnance a při pohledu na sezonně očištěná data vidíme spíše stagnaci ve srovnání s 3. čtvrtletími v předchozích letech,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika, „velkou výjimkou je sektor Výroba a rozvod elektřiny, vody a plynu, který zaznamenává nejsilnější index v historii tohoto průzkumu v ČR.“

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v pěti z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější Index předpovídá odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s hodnotou +19 % a odvětví Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům předpovídá aktivní náborové plány s Indexem +10 %. Oproti tomu nejslabší hodnoty vykazuje odvětví Stavebnictví (-6 %) a Doprava, skladování a komunikace (-4 %). Stagnující trh práce se dá očekávat v odvětví Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura (0 %).

Regionální srovnání v rámci ČR

Uchazeči na Moravě mohou v dalších třech měsících očekávat nejsilnější náborové prostředí s Čistým indexem trhu práce +10 %. Zaměstnavatelé v Praze hlásí nejistý trh práce s Indexem +1 % a utlumené náborové aktivity hlásí Čechy s Indexem 0 %. V porovnání s minulým čtvrtletím Morava hlásí nárůst náborových aktivit o 11 procentních bodů. V Čechách a v Praze Index mírně posílil, a to o 2 procentní body.

Globální pohled

Výsledky průzkumu pro třetí čtvrtletí ukazují, že pracovní příležitosti na světových trzích práce zůstávají většinou pozitivní a dají se z nich vysledovat určité trendy, kam náborové plány směřují. Zaměstnavatelé ve 37 ze 42 sledovaných zemí a oblastí očekávají nárůst počtu pracovních sil, proti 38 ze 42 zemích v minulém čtvrtletí. Nejsilnější náborové prostředí z globálního hlediska hlásí zaměstnavatelé v Indii, na Tchaj-wanu, Novém Zélandu, v Turecku a Singapuru. Nejslabší – a jediné negativní – náborové prostředí hlásí Itálie, Belgie, Francie a Nizozemí.

O průzkumu „Manpower Index trhu práce“

Průzkum Manpower Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 42 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá. V rámci projektu Manpower Index trhu práce pro 3. kvartál roku 2014 byli osloveni zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 750 zaměstnanců v České republice a byla jim položena stejná otázka: Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti ve třetím čtvrtletí 2014 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?

Průzkum probíhá již více než 50 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. Více informací o průzkumu a detailní výsledky za všechny země najdete na http://www.manpowergroup.cz/pruzkumy/manpower-index-trhu-prace

-kk-