Testování IT odborníků - uchazečů o zaměstnání

Najímání kvalifikovaných IT profesionálů není jednoduché. Když odmyslíme fakt, že takové lidi je občas velmi těžké najít, stojíme ještě před dalším problémem: jak zjistit, zda jsou opravdu dobří?

Žádná z klasických metod prověřování není v tomto případě ideální. Nestává se, že by tito lidé dodali špatný životopis a při pohovoru se o schopnostech kandidáta také příliš nedozvíte, protože dotazující personalista je v nevýhodě - chybí mu hloubka technických znalostí na to, aby mohl kandidátovy schopnosti náležitě ocenit.

Naštěstí existuje jeden způsob, jak schopnosti IT odborníka prověřit - pomocí testů, které jsou sestavené „na míru“ pozici, o kterou se kandidát uchází. Jsou v nich tedy otázky a příkladové úkoly týkající se standardních činností, které bude muset zaměstnanec na dané pozici vykonávat. Tím se dá celkem spolehlivě určit, zda se uchazeč na tuto pozici hodí, či nikoliv.

Většina lidí je nicméně skeptická, pokud jim možnost testu nabídnete. Jejich skepticismus pochází z dříve u některých firem používaného „před-přijímacího“ testování, které provází velmi špatná pověst. Tyto testy byly využívané pro rozdílné nakládání s různými skupinami lidí (dle výsledků testu). Mnoho z těchto testů navíc bylo vytvořeno bez jakékoli návaznosti na budoucí zaměstnání. Některé osobnostní testy byly dokonce využívány k odmítání lidí s příliš vysokou úrovní technických znalostí.
Profesionálně navržené testy, které se snaží předpovědět budoucí pracovní úspěch kandidáta a nejsou nijak diskriminační, však použity být mohou.

Přednosti těchto testů jsou:
- průměrné zvýšení odborných dovedností najímaných lidí;
- zlepšení morálky zaměstnanců (díky faktu, že už mezi ně nebudou přijímáni nedostatečně kvalifikovaní lidé);
- snížení fluktuace;
- rychlejší vývoj lepších systémů za nižší náklady;
- redukování nákladů souvisejících s najímáním, testováním a zaškolováním nových zaměstnanců.

-ds-

Zdroj: Vault.com - americký portál a online komunita zaměřená na rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vault.com