U pohovoru se rozhodne

Projít pohovorem je těžká práce. Podniky často dostávají desítky životopisů na jednu volnou pozici. Nový průzkum ukazuje, že jen několik málo uchazečů se dostane až do stadia pohovorů. Dotazovaní manažeři vedou v průměru pohovory pouze se šesti uchazeči na každou volnou pozici. Průzkum zahrnuje odpovědi 150 manažerů z různých oblastí, včetně lidských zdrojů, financí, marketingu, IT a dalších, z tisíce největších amerických společností. Otázka zněla: „Kolik uchazečů průměrně pozvete k pohovoru, než učiníte rozhodnutí o přijetí?“ Nejčastější odpověď: „Šest.“ Jakmile se uchazeč dostane až k pohovoru, nechal za sebou většinu ostatních a je jedním z mála, o kterých se vážně uvažuje. Důležité je pak efektivně prezentovat své dovednosti a talent a vybudovat vzájemné sympatie s manažerem, aby se uchazeč odlišil od ostatních.

Dotazovaní manažeři, kteří vybírají vhodného kandidáta na volnou pozici, u pohovoru nejvíce ocení:
- silnou pracovní etiku, motivaci a pozitivní přístup; uchazeč by měl tyto charakteristiky v průběhu diskuze zdůrazňovat,
- uchazeč může být připravený na všechny pravděpodobné otázky, ale měl by umět stručně odpovědět i na naprosto neočekávatelné,
- uchazeč by měl být sám sebou, nepředstírat,
- měl by mít zkušenosti a úspěchy související přímo s nabízenou pozicí, jinými slovy by měl přinášet podniku hodnotu,
- měl by se něčím odlišit od ostatních uchazečů, poukázat na své silné stránky, specifické zkušenosti nebo zvláštnosti.

-ba-
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com