Udržujme tempo na globálním trhu talentů

USA vynakládají na zdravotní péči asi 2,5x více prostředků než jiné země, ale to neznamená, že mají zdravější populaci. Existují důkazy, že agresivnější zdravotní péče nemusí nutně být lepší péčí. Dle průzkumu z roku 2005 možná děláme podobnou věc při náboru zaměstnanců. Během posledních 10 let byl tento proces v USA vylepšován, ale je polemické, zda je vynaložené úsilí vidět na kvalitě kandidátů či snížených nákladech.

Tom Friedman a jeho kniha „The World is Flat“ osvětlují mnoho zajímavých skutečností. „Flat world“ má znamenat „spojený svět“, a to díky novým technologiím, kdy je možné obchodovat s miliony lidí na světě v jednom okamžiku. Jeho „Globalizace3“, jak to nazývá, není řízena velkými korporacemi, nýbrž jednotlivci (obzvlášť v Číně a Indii), kteří mají navrch nejen díky levné pracovní síle, nejkvalitnějšímu výzkumu a designu. Vykresluje, jak vzrušující je tento svět, a zároveň varuje ty, kteří by nedrželi tempo. Tuto knihu by si měl přečíst každý rekrutující manažer i jeho vedoucí.

V počtu osob ve věku 18-24 let, které mají akademický titul spadla Amerika na 17. místo na světě. Před třemi desítkami let byla třetí.

Někteří ředitelé věří, že zahraniční manufaktura jim ušetří 75 % na platech a o 100 % zvýší produktivitu. To nahání strach. Podle Friedmana potřebujete věřit, že svět je „spojený - flat“. Pokud věříte, že se obchod mění rychleji než schopnost náborových oddělení v podnicích, pak jste připraveni stát se „Flatlandrem“.

Ti druzí vedou své firmy, oddělení a denní aktivity a berou svět takový, jaký byl a je.

„Flatlander“ se snaží vnímat neustálé změny a reagovat na ně. Snaží se řešit zítřejší problémy již včera. Uvědomte si, že každá funkce ve firmách se dramaticky zlepšila během posledních 10 – 20 let, ale výzvy osob, které nabírají nové zaměstnance jsou stejné jako před 25 lety.

Zde je několik tipů jak se stát „Flatlandrem“. Co když na příštím meetingu navrnete, aby se přestaly používat náborové tabule? Ve „flat“ světě jsou spíš problémem než řešením.

V tomto světě by si měli náboroví pracovníci, kandidáti a manažeři vyměňovat spontánně informace. Každý by měl mít přístup k opravdové práci a vyzvednout příležitost pro budování kariér – nejen udělat seznam dovedností, požadavků a jiných bariér pro vstup.

Neexistují jednoduché odpovědi, raději byste měli začít a přemýšlet o tom, co děláte. To, čemu jste věřili, že je správně, nemusí být. Svět začíná být „flat“.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net