Úspěch u přijímacího pohovoru

Jako kandidát na novou pracovní pozici se při vstupním pohovoru musíte umět vyjádřit srozumitelně, precizně a sebejistě. K tomu potřebujete adekvátní přípravu, měli byste dopředu tušit otázky a nacvičovat si odpovědi. Avšak při pohovoru by vaše odpovědi měly vypadat spontánně - nedejte přítomnému personalistovi najevo, jak dlouho jste se připravovali. Vaše odpovědi by ale zároveň měly vypadat přemýšlivě. Pokud tohle všechno chcete zvládnout, příprava je základ.

Během pohovoru byste měli mluvit jasně a svoje odpovědi podporovat příklady ze své praxe. Je pouze na vás, abyste svůj protějšek seznámili s informacemi a fakty, o kterých si myslíte, že by vám ve výběrovém řízení mohly pomoci. Vždy svoje odpovědi uzpůsobte tak, aby vás stavěly do co nejlepšího světla v souvislosti s pozicí, o kterou se ucházíte. Nikdy ale nelžete.
Někteří personalisté si libují v nepřímých otázkách. Například vás požádají, abyste popsali svou minulou práci. To je nepřímý způsob, jak se vás zeptat na vaše schopnosti a zkušenosti.

Snažte se ukázat svou pozitivnější tvář. Zmiňte se také o svých nedostatcích - nesmíte je ale podat takovou formou, aby to vypadalo, že si s nimi nevíte rady. Nezapomeňte přidat ujištění, že již pracujete na jejich nápravě.

Jak už bylo řečeno, je velmi důležité při pohovoru mluvit pravdu. Nicméně se ale pokuste prostá fakta postavit do co nejpozitivnějšího světla. Snažte se působit sympaticky - pokud se tazateli zalíbíte, vaše šance na úspěch znatelně vzrostou.

-ds-

Zdroj: UK Recruiter - Rozcestník s odkazy na zdroje pro personalisty i uchazeče o zaměstnání.
Zobrazit přehled článků ze zdroje UK Recruiter