Úspěšný projekt pro hledání a přijímání zaměstnanců - případová studie

Článek informuje o strategii, s jejíž pomocí se Obchodní komoře státu Dayton (USA) podařilo vyřešit problematiku nedostatku pracovních sil. Výsledků dosáhla zavedením Programu komunitního sponzorství. Základními problémy v oblasti byly nulový růst populace a vysoká poptávka po kvalifikovaných pracovnících (V Daytonu je mnoho průmyslových společností – automobilky, letecký průmysl…). Tyto požadavky vytvořily potřebu efektivnějšího způsobu výběru a přijímání zaměstnanců společně se zajištěním koordinace nabídek pracovních pozic. Bylo rozhodnuto využít možností internetu.

Po zvážení komplexnosti problému (vytvoření programu, jeho zvládnutí po marketingové a personální stránce) zvolila Daytonská obchodní komora možnost outsourcingu. Pro realizaci byla vybrána společnost NationJob. Vytvořený systém dovoluje všem jeho účastníkům zveřejňovat nabídky míst, je schopen je koordinovat a zároveň nabízí globální dosah. Na financování projektu se podílelo 100 firem a jeho promotion zajišťovalo dvanáct sponzorských subjektů. Devadesát osm procent prostředků pocházelo ze soukromého sektoru.

Program běží od roku 1997 a je mimo jiné i cestou k vylepšení a obohacení vztahů mezi společnostmi a obchodní komorou. Jeho autoři provádějí každých 6 měsíců průzkum účinnosti. Podniky jsou díky projektu úspěšnější v obsazování pracovních míst a 1/3 nově přijatých zaměstnanců nepochází z regionu. Počet inzerujících firem se rozrostl na 400. Finanční prostředky na provoz jsou nově získávány také pomocí příjmů z reklamy od sekundárních sponzorů.

Zdroj: NationJob - community based job network in the U.S.
Zobrazit přehled článků ze zdroje NationJob