Uveďte budoucí plat, zlepšíte si kandidáty

Nepatří do naší povahy mluvit o platu a o penězích. To je také jeden z důvodů, proč firmy při inzerci pracovní nabídky na portálu Profesia.cz neuvádějí výši platu. Důvodů je samozřejmě více, firmy nechtějí prozradit plat, aby byly ve výhodnější pozici při vyjednávaní podmínek s kandidátem, nechtějí, aby zaměstnanci, kteří ve firmě působí již déle na stejné pozici, viděli, kolik dostane jejich nový kolega. Firmy, které však do inzerátů nabízený plat uvedou, mají lepší šanci, že najdou dobré kandidáty.

Firem, které v nabídkách uvádějí, kolik bude člověk na dané pozici po přijetí vydělávat, je málo. Přibližně 1 z 5 nabídek má uvedený nabízený plat. Podíl nabídek s uvedeným platem závisí na oblasti, kde práci nabízejí, a také na úrovni pozice, na které bude člověk pracovat.

Dvakrát více reakcí

Z údajů pracovního portálu Profesia.cz vyplývá, že když firma v pracovní nabídce zveřejní, kolik bude uchazeč po přijetí vydělávat, zareaguje na nabídku dvakrát více lidí.

Uvedení platu nejvíce zvýší reakce u pozic administrativních zaměstnanců, kvalifikovaných zaměstnanců netechnického zaměření a u lidí hledajících uplatnění v nižším a středním managementu.

Úroveň pozic

Kolik anásobně více lidí reaguje, když firma zveřejní budoucí plat

pomocní zaměstnanci

1,4x

kvalifikovaní dělníci, zaměstnanci ve službách

2,1x

administrativní zaměstnanci

6 x

kvalifikovaní techničtí zaměstnanci

2,2x

kvalifikovaní zaměstnanci netechnického zaměření

5,1 x

nižší a střední manažeři

5,4 x

top manažeři

2,4x

Zdroj: Profesia.cz

„U nejvyšších pracovních pozic závisí plat kandidáta často na výkonu, ale i na jeho kvalifikaci a předchozích zkušenostech. Je těžké paušálně uvést předem plat, který dostane,“ řekl Lubomír Valenta ze společnosti Profesia CZ.

Nejvíc e plat zapůsobí u zkrácených úvazků.

Uvedení platu v inzerátu nejvíce ovlivní uchazeče o práci, kteří si hledají práci na zkrácený úvazek. Osminásobně více lidí reaguje, pokud je v nabídce na zkrácený úvazek uveden budoucí výdělek.

Zda budou na inzerát reagovat, nebo ne, když inzerát obsahuje plat, výrazněji ovlivňuje lidi hledající práci na alternativní pracovní úvazky.

Pokud vědí, kolik budou vydělávat, reagují lidé na nabídky na plný úvazek 4,3násobně více.

Forma úvazku

Kolik anásobně více lidí reaguje, když firma zveřejní budoucí plat

plný úvazek

4,3x

zkrácený úvazek

8,3x

na dohodu

4,6x

živnost

5x

Zdroj: Profesia.cz

Lidé jsou v plate ch otevřenější

Uchazeči o práci na druhé straně mají v tom, za kolik jsou ochotni pracovat, jasněji. Ve svých životopisech, pokud se ucházejí o nové zaměstnání, až 68 % uchazečů uvádí, kolik by chtěli na dané pozici vydělávat.

V průměru chtějí lidé v České republice na nové pozici vydělávat 18 343 českých korun.

Nejotevřenější ve svých platových očekáváních jsou lidé, kteří hledají práci v kategoriích vrcholový management, leasing a hornictví, hutnictví, kde výši budoucího platu uvádějí 4 z pěti uchazečů.

Kateg orie

Podíl životopisů s uvedeným plate m, který očekávají

Státní správa, samospráva

77 %

Výroba

77 %

Hornictví, hutnictví

80 %

Leasing

80 %

Vrcholový management

81 %

Zdroj: Profesia.cz

Nejméně časté je předem prozradit, kolik chce uchazeč vydělávat v kategoriích překladatelství a tlumočnictví, informační technologie a marketing, reklama, PR.

Kategorie

Podíl životopisů s uvedeným plate m, který očekávají

Překladatelství a tlumočnictví

60 %

Informační technologie

63 %

Marketing, reklama, PR

65 %

Chemický průmysl

67 %

Elektrotechnika a energetika

68 %

Zdroj: Profesia.cz

Nejvíce uchazečů uvede při hledání práce také svůj očekávaný plat, jestliže hledají zaměstnání ve Středočeském nebo Ústeckém kraji.

Nejméně uvádějí očekávaný plat lidé v Jihomoravském kraji a Zlínském kraji.

Kraj

Podíl životopisů s uvedeným platem, který očekávají

Jihočeský kraj

69 %

Jihomoravský kraj

66 %

Karlovarský kraj

73 %

Královehradecký kraj

70 %

Liberecký kraj

72 %

Moravskoslezský kraj

70 %

Olomoucký kraj

69 %

Pardubický kraj

70 %

Plzeňský kraj

70 %

Praha

68 %

Středočeský kraj

74 %

Ústecký kraj

74 %

Vysočina

69 %

Zlínský kraj

67 %

Zdroj: Profesia.cz

Z ankety na Profesia.cz vyplynulo, že uvedení platu by mělo být součástí pracovní nabídky. Myslí si to až 95 % lidí, kteří se zúčastnili hlasování. Čtyřem procentům postačí, když firma uvede interval platu, a minimum lidí si myslí, že plat je věcí dohody a neměl by být uveden v nabídce. Do ankety se zapojilo 140 lidí.

Zdroj: Profesia.cz - internetový portál práce v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profesia.cz