V zaměstnání jsou nespokojeny dvě třetiny účetních. 70 % jich je nyní ochotno změnit práci

Role účetních je klíčová pro každou společnost, čemuž by mělo odpovídat jejich ohodnocení i spokojenost v práci. V  Česku však v současném zaměstnání příliš účetních nadšeno není. Nespokojeno je 64 % z nich. Hlavním důvodem je podle 2/5 mzdové ohodnocení, hned v závěsu je pracovní vytížení. 71 % účetních je proto otevřeno novým pracovním příležitostem. Vyplývá to z aktuálního průzkumu personální agentury Devire, kterého se zúčastnilo více než 300 tuzemských účetních působících v různých oborech.

Karin Fuentesová, Digitoo

Účetní obor v krizi

Přestože jsou účetní zásadní silou každé společnosti a firmy aktuálně o účetní projevují mimořádný zájem, nedaří se jim najít kvalitní uchazeče. Účetní obor prochází v současné době krizí a zájem o tradiční pozice účetních se vytrácí. Důvodem je zejména nedostatečné finanční ohodnocení, příliš manuální a rutinní práce a velké pracovní přetížení.

Nízká mzda, nadměrné přetěžování i nízká kvalifikace

To potvrzují také výsledky průzkumu. Podle něj vidí 39 % účetních jako hlavní příčinu nespokojenosti v současném zaměstnání právě finanční ohodnocení, 35 % pak zmiňuje jako zásadní pracovní vytížení a desetina nízkou míru flexibility. Na místa účetních se pak často hlásí uchazeči bez potřebného vzdělání, často lidé z učňovských oborů, kteří absolvují krátký kurz, ale absolutně jim chybí znalost daňové i účetní problematiky.

Otevřeni novým nabídkám

Ačkoliv pro některé účetní není mzda tím hlavním důvodem nespokojenosti v zaměstnání, i přesto k ní mají výhrady 3/5 dotazovaných. „Tito zaměstnanci jsou zpravidla nakloněni změně práce a raději akceptují lépe ohodnocenou nabídku, než aby vyjednávali se současným zaměstnavatelem. Podle našeho průzkumu je nyní změně práce nakloněno 7 z 10 účetních,” uvádí Šárka Štupáková, vedoucí týmu zaměřujícího se na finanční pozice v personální agentuře Devire.

Zároveň dodává, že si nyní kandidáti své zaměstnavatele pečlivě vybírají: „Pro spoustu účetních je primární vidina vyšší mzdy, ale velmi důležitý je i obor dané společnosti. Tato skutečnost nabrala na důležitosti zejména v průběhu pandemie covid-19. Tehdy se spousta firem dostala do krizových situací a účetní třeba přišli o práci nebo došlo ke změně pracovní náplně tak, že pro ně nebyla vyhovující. Nyní jsou uchazeči mnohem obezřetnější, třeba co se týká oboru působení.

Pracovní přetížení a administrativa brání výsledkům

A jak tedy získat a udržet kvalitní účetní? Zdánlivě se zdá, že finanční ohodnocení je tím nejdůležitějším motivátorem. Je však až na druhém místě s 21 %. Co se týká faktoru, který na účetní působí nejvíce motivačně, jedná se o pracovní výsledky. Ty jsou dle průzkumu největší motivací pro téměř čtvrtinu respondentů.

Naopak pro téměř polovinu je nejvíce demotivační pracovní přetížení a pro více než čtvrtinu administrativní zátěž. Finanční hodnocení je, co se týká demotivace, až na třetím místě a zmínila ji necelá desetina dotazovaných účetních.

Právě nutnost přepisování faktur a nadměrná administrativa nejvíce odrazují studenty vysokých škol od vstupu do tohoto oboru i přesto, že tito lidé by měli potřebnou odbornou kvalifikaci. Možnou cestou může být digitalizace, která uleví účetním s běžnou agendou. Účetní pak mohou využívat plně své znalosti a poskytovat klientům službu s vyšší přidanou hodnotou. Současně může propojení umělé inteligence s tradičním oborem přilákat k účetnictví mladou generaci.

 

Digitoo je mladý startup a zároveň revoluční nástroj pro digitalizaci účetních procesů. Digitoo digitalizuje celý komplikovaný a časově náročný proces před samotným vstupem do účetního systému (digitalizace papírových faktur, účtenek, třídění faktur v mailu atd.). Pak dojde k její počáteční evidenci, schválení, archivaci, a nakonec se pošle do účetního systému. Digitoo má v současné době přesnost vyšší než 90 %.

Devire je personálně-poradenská společnost, která vznikla v roce 1987. Již více než 30 let Devire spolupracuje s předními zaměstnavateli na evropském trhu a zajišťuje komplexní náborové projekty. Kromě náboru nabízí služby v oblastech recruitment process outsourcing, IT contracting, outplacement nebo executive search. Klientům zajišťuje i platové průzkumy na míru. Společnost sídlí ve Varšavě. Česká pobočka se nachází v Praze. Společnost je součástí investiční skupiny Devire Group.